58.700 € s’han destinat al foment d’activitats econòmiques, el pla de dinamització comercial i a joves emprenedors; mentre que 7.500 € han anat cap a start-ups o Innobons.

Durant l’exercici 2021 s’han destinat un total de 58.700 € per bonificar empreses i autònoms emmarcades en les tres línies aprovades per a l’atorgament de subvencions, dins les ordenances fiscals: Es tracta d’ajuts pel foment d’activitats econòmiques (per ampliacions o implantacions d’empreses al municipi), pel pla de dinamització comercial (per implantació de nova activitat o millorar en l’activitat comercial) i pels joves emprenedors que iniciïn una activitat al municipi.

Aquestes ordenances fiscals subvencionen impostos i taxes municipals que poden arribar fins al 90% sobre l’impost de construccions (ICO), el 100% sobre la taxa de llicència d’obertura d’establiments, a més de subvencionar, durant els 4 primers anys, a l’impost de béns immobles (IBI) i l’impost d’activitats econòmiques (IAE).

Durant els darrers 5 anys, l’Ajuntament de Ripoll, ha atorgat més de 300.000 € en subvencions per aquest fi.

D’altra banda, al llarg del 2021, s’han concedit 7.500 € en subvencions a empreses o autònoms que hagin creat o implantat una empresa emergent de base tecnològica a Ripoll (Start-ups) i en subvencions a empreses, també amb base tecnològica, que hagin contractat serveis d’innovació a proveïdors externs amb l’objectiu de millorar els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci (Innobons). Aquestes bases, que van ser aprovades per l’Ajuntament de Ripoll l’any 2020,  subvencionen fins a 2.500 € per la totalitat dels conceptes especificats.

L’import destinat pel consistori des de l’aprovació de les bases l’any 2020 ha estat de 12.500 euros.

Cal destacar que també es disposa d’una línia de subvencions que, amb la finalitat d’incentivar la contractació de persones desocupades del municipi i per potenciar el foment de l’emprenedoria, subvenciona un import que varia en funció de la zona on estigui ubicada l’empresa i la durada del contracte. L’import destinat pel consistori des de l’aprovació de l’ordenança ha estat de 2.200 €.