L’Ajuntament de Ripoll, des de la iniciativa del programa de Treball als Barris, ha estat informant i assessorant a propietaris, comunitats de veïns i tècnics per impulsar la rehabilitació energètica a la vila.

L’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) que l’Ajuntament va aconseguir per al Barri Vell tenia una previsió d’obtenir sol·licituds de rehabilitació per una quantitat entre 53 i 100 habitatges per a la primera convocatòria, corresponent al 2023. El termini del Programa 1 (ERRP) finalitza al 29 de desembre d’aquest any, però totes aquelles sol·licituds que es realitzaven abans del 30 de setembre podrien assegurar els fons amb una garantia de cobrament total després de justificar les obres projectades.

Centralitzant els esforços a l’àmbit del Barri Vell de Ripoll, la resposta dels veïns i dels tècnics ha estat molt positiva, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim aquesta gran oportunitat que ofereixen els fons Next Generation EU. En aquests moments, i dins dels programes de rehabilitació, abans del 30 de setembre s’han registrat 10 sol·licituds del Programa 1.

Analitzant les dades obtingudes d’aquests expedients s’obtenen les següents dades:

  • Tots els edificis són construïts amb anterioritat al 1935, fet que demostra la gran necessitat de millorar un parc d’edificacions molt envellit.
  • Es projecta la rehabilitació de 47 habitatges en el conjunt de sol·licituds, gairebé assolint la previsió dels 53 habitatges de la primera convocatòria.
  • Es reformen fins a 1395 m2 de locals en planta baixa, el que suposaria un possible impuls per al comerç de proximitat.
  • Es reserven un total d’1.283.769€ en subvencions, una quantitat de diners sense precedents dirigida a subvencions de rehabilitació i que està reservada per a aquestes sol·licituds del Programa 1.

A banda d’aquestes sol·licituds del Programa 1, també és important mencionar que l’Ajuntament ja ha gestionat fins a 9 subvencions de Programa 4, les quals recordem que estan orientades a qualsevol tipus d’habitatge del municipi. La meitat d’aquestes ja han sigut percebudes pels beneficiaris.

Les convocatòries dels diferents programes de subvencions per rehabilitació energètica estan arribant al seu final, però continuaran obertes com a mínim fins a finals de novembre. Es pot accedir al servei per telèfon al 972 71 41 42 (preguntant per l’Oficina de Rehabilitació) o bé demanant cita prèvia a l’Ajuntament. Es podrà rebre informació de quines opcions es tenen i així aprofitar l’oportunitat. Millorar les condicions de confort i reduir la factura energètica a Ripoll ara és més fàcil.