L’Ajuntament de Ripoll busca una persona jove per contractar en el marc del programa de pràctiques remunerades de Garantia Juvenil. El lloc de treball que s’ofereix és un contracte de 6 mesos, a jornada complerta, per a realitzar tasques de suport a les regidories de Joventut, Cultura i Festes de l’Ajuntament de Ripoll.

El perfil professional que es requereix és de l’àmbit social, educatiu o similar (CFGS o Grau Universitari).

Podràn accedir a aquesta contractació les persones que compleixin els requisits següents:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professoinal de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que les habilitin per a l’exercici professional.

Aquest programa està adreçat a persones menors de 30 anys i amb formació superior, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral.

Per informació de com efectuar el tràmit envieu un correu a joventut@ripoll.cat o truqueu al 630785704