Aquesta tardor s’ha finalitzat el canvi massiu de totes les llumeneres existents a la vila de Ripoll per llumeneres de tecnologia LED. Ha estat un procés que es va iniciar abans de la pandèmia i que ara s’ha acabat de culminar, i l’ha dut a terme l’empresa SECE, treballant amb el servei tècnic de l’Ajuntament. Es tracta d’una aposta per l’estalvi energètic i també per la millora de la il·luminació en molts punts de la vila.

S’han substituït totes les llumeneres anteriors per les noves amb LED i a més, se n’han incorporat de noves en zones que patien falta de llum. Malgrat això, l’estalvi energètic ja es nota. El consum elèctric de l’enllumenat de Ripoll va ser d’1.459.164 kWh entre els mesos de maig del 2020 i d’abril del 2021; en canvi, entre el maig del 2021 i l’abril del 2022 només ha estat de 854.746 kWh. Això suposa un estalvi de consum del 41,42%, d’uns 600.000 kWh.

Aquest fet ajuda a pal·liar el cost econòmic de l’enllumenat, que per la pujada de preus general s’hauria incrementat molt. Amb les dades que es tenen des de l’Ajuntament, es pot dir que el canvi a LED ha suposat un estalvi de 155.986 € entre maig del 2021 i abril del 2022.