Ja hi ha dates per a la celebració del XXVè Mercadal del Comte Guifré a Ripoll: es durà a terme el divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 d’agost de 2023.

S’hi podrà trobar el mercat medieval amb un munt de parades, tallers, mostra d’oficis, tavernes, un campament medieval, música, teatre i danses al carrer, a més de diverses activitats, atraccions, jocs per a infants, concerts i espectacles.

L’activitat està organitzada per l’Ajuntament, novament amb la col·laboració de Sabors Catalans. S’ubicarà, com és habitual, als carrers i places del centre de la vila.

Descarrega el programa complet del Mercadal (PDF)

Com participar-hi?

Les persones interessades a participar en el Mercat Medieval han de presentar la seva sol·licitud al correu fires@saborscatalans.cat. En tot cas, cal advertir que és necessari aportar la documentació que fixa la legalitat vigent per aquesta activitat, i en especial:

➢ Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.

➢ Carnet d’artesà.

➢ Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.

➢ Assegurança de responsabilitat civil.

➢ Quan es tracti de venedors estrangers acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i de treball per compte propi.

➢ En cas de vendre productes alimentaris, caldrà disposar del registre sanitari corresponent.

Es limitarà el nombre de parades segons l’espai disponible a la via pública i també d’acord amb la tipologia del producte. Les parades tindran una dimensió màxima de 4 x 2,5 metres. En cas que sigui una parada més gran, caldrà justificar-ho (per tipologia de producte o altra motivació).