La XXIVa edició d’aquest gran esdeveniment se celebrarà els dies 11, 12, 13 i 14 d’agost de 2022.

Ja hi ha dates per a la celebració del XXIV Mercadal del Comte Guifré a Ripoll. Enguany, es recupera l’aposta de dur-lo a terme durant quatre dies seguits. Serà el dijous 11, divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 d’agost de 2022. S’hi podrà trobar el mercat medieval, tallers d’oficis, música, teatre i danses al carrer, una taverna, el campament medieval, activitats, atraccions i jocs per a infants, concerts, espectacles…

L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Ripoll amb la col·laboració de Sabors Catalans i s’ubicarà al centre de la vila. Quan s’acostin les dates, se’n donaran més detalls.

Com participar en el mercat?

Les persones interessades a participar en el mercat medieval han de presentar la seva sol·licitud al correu fires@saborscatalans.cat abans del proper dia 20 de juliol. En tot cas, cal advertir que és necessari aportar la documentació que fixa la legalitat vigent per aquesta activitat, i en especial:

➢ Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.

➢ Carnet d’artesà.

➢ Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.

➢ Assegurança de responsabilitat civil.

➢ Quan es tracti de venedors estrangers acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i de treball per compte propi.

➢ En cas de vendre productes alimentaris, caldrà disposar del registre sanitari corresponent.

Es limitarà el nombre de parades segons l’espai disponible a la via pública i també d’acord amb la tipologia del producte. Les parades tindran una dimensió màxima de 4 x 2,5 metres. En cas que sigui una parada més gran, caldrà justificar-ho (per tipologia de producte o altra motivació).

Descarrega el cartell (PDF)