Es presenten les dades d’animals sacrificats durant el 1r semestre del 2022 de l’Escorxador del Ripollès, recollides per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. Des de l’Ajuntament s’ha elaborat una infografia (que us compartim adjunta en aquest correu) que les detalla.

En total, s’han matat 4.180 animals categoritzats en 5 espècies diferents, boví, oví, cabrum, porcí i equí. En la mateixa infografia també es recull quina és la procedència dels animals sacrificats, si és de fora, del ripollès, si és marca Producte del Ripollès o si és ecològic.

Consulteu la INFOGRAFIA