Ja podeu consultar la RESOLUCIÓ SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Aquestes tindran una vigencia inicial de 15 dies, per tant fins al 6 de gener.

A continuació us en  mostrem un resum:

MOBILITAT

La restricció serà d’entrada i sortida de les dues comarques amb excepció de raons sanitàries o laborals, retorn a residència, cura de persones grans o dependents, recollida de menors, entitats financeres, obligacions judicials, tràmits o manifestació o participació política.⁣⁣

El desplaçament a segones residències i la visita de familiars i persones properes no es contemplen com a excepcions a les restriccions de mobilitat per accedir a aquestes comarques. ⁣⁣

Tots els desplaçaments s’han de poder justificar. Portant el certificat autoresponsable de mobilitat i la documentació que ho acrediti.⁣⁣

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

CERTIFICATS

REUNIONS SOCIALS
⁣⁣
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

HOSTALERIA

Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.

2. Resten exclosos d’aquesta suspensió:

– Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients allotjats, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.

– Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi els serveis de menjador de caràcter social.

– Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

3. En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment amb l’excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta i sempre aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques i de seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

ACTIVITATS CULTURALS, D’ESPECTACLES PÚBLICS, RECREATIVES I ESPORTIVES

Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats. Les instal·lacions i els equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir i utilitzar-se sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de l’aforament autoritzat, s’estableixi un control d’accés i es romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina.⁣

Se suspèn l’obertura al públic de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.⁣

Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art, i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 33% de l’autoritzat. NO es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic. L’accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.

b) Que se’n redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.

c) En el cas d’establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície, i redueixin al 30% de l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS NADALENQUES

Es permet la realització d’activitats esportives, de cultura popular o tradicional o similars, que no comportin aglomeracions.

La representació de les activitats ha de ser estàtica en tots els casos. Només es podran realitzar les activitats que siguin perimetrades amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En els espais a l’aire lliure es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.

Els intervinents no professionals en les representacions culturals han de respectar la limitació establerta de grups de màxim sis persones.

En l’àmbit esportiu només es poden realitzar les proves incloses en el calendari oficial i amb la participació exclusivament d’esportistes federats.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 100 persones.

 

INFOGRAFIA