En data de 22 d’agost s’ha obert el termini per a sol·licitar la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del servei del bar situat a l’espai públic de LA LIRA de Ripoll. Es pot dur a terme fins al 19 de setembre de 2022 a les 14 hores.

Durada de la concessió: 5 anys amb possibilitat de pròrroga.

Cànon: 400 euros al mes.

Accedeix AQUÍ al plec de clàusules administratives i econòmiques regulador del procediment per a l’adjudicació.

Descarrega el cartell (PDF)