Avui s’obre la convocatòria per a presentar candidatura pel procés selectiu per proveir, mitjançant contracte indefinit i fix,  sis llocs de treball de peó de neteja viària de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Ripoll per concurs oposició lliure.

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Registre General l’Ajuntament de Ripoll ( www.ripoll.cat a tràmits i gestions), s’han de formalitzar en model normalitzat i han d’estar signades per l’aspirant durant un termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir d’avui,  per tant fins al 9 d’agost.  Per més informació es pot trucar de dilluns a divendres, de 9 a 2,  a l’Ajuntament de Ripoll al 972714142.

Consulteu les bases AQUÍ