Aquest dimecres 6 d’abril s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19.

Persones beneficiàries:

  • Professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques: bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.
  • Queden excloses les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

Quantia de l’ajut:

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros.
  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros.
  • Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros.
  • Consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Règim de comptabilitat dels ajuts:

  • El termini de presentació  de les sol·licituds comença a les 9:00 hores del dia 6 d’abril de 2022 i fins les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022, o fins exhauriment del pressupost.
  • Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (accedeix-hi AQUÍ).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les BASES.

Més informació a: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924452

Accés al tràmit, AQUÍ.