Com a mesura de protecció en relació amb la COVID19 l’Ajuntament de les Llosses ha prohibit el bany a la riera de Vilardell. Cal tenir en compte que la zona de les bases dels Molins de Vilardell està inclosa al terme municipal de les Llosses, tot i que l’accés més habitual és pel terme municipal de Ripoll.

Per evitar la massificació i per preservar aquest espai natural i el seu entorn,  es restringeix el pas de vehicles als camins, que des de Ripoll, donen accés al barri dels Brucs i al Remei, i a la riera de Vilardell,  exceptuant d’aquesta normativa als veïns de la zona i als propietaris o arrendataris de les explotacions agràries i ramaderes. La normativa serà vigent a partir de l’onze de juliol. Sí que es podrà  accedir a peu o amb bicicleta.

També cal tenir en compte aquestes consideracions:

-Respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

-No llençar deixalles. Tireu-les  en els punts de recollida establerts.

-Queda prohibit el bany a la riera de Vilardell (Decret Ajuntament de les Llosses)

-Queda prohibit acampar en tot l’espai. Llevat autorització especifica per part de la propietat i l’ajuntament corresponent.

 

Esperem la vostra col·laboració i us donem les gràcies per endavant.