El personal de l’Oficina de Turisme de Ripoll ha efectuat un recompte de les visites que es van rebre al llarg de tot el 2023. En total, el nombre de consultes que van atendre des del gener fins al desembre va ser de 33.000, de les quals 30.690 es van realitzar directament des del taulell (això representa un 93% del total). La resta de consultes van ser via correu electrònic, telèfon i puntualment correspondència. Aquestes consultes no presencials han disminuït respecte al 2022.

Procedència dels visitants

Segons la procedència, els visitants de Catalunya han estat un 61% del total, tot i que s’ha registrat un descens del 10% si es compara amb l’any 2022. Els visitants de l’estat espanyol han augmentat respecte a l’any anterior, de la mateixa manera que els que venen d’Europa i de la resta de països.

El 57% dels visitants procedents de l’estat espanyol (incloent-hi Catalunya) han estat de Barcelona  i la seva àrea metropolitana. A molta distància s’hi troben, amb un 6% cadascun, els procedents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Seguidament, visitants del Camp de Tarragona i Terres de Ponent, amb menys valors les comarques pirinenques i Terres de l’Ebre, i un 1% són de la nostra comarca.

Fixant-nos en els visitants de la resta de l’estat espanyol i per comunitats autònomes, cal remarcar que estan encapçalats pels procedents del País Valencià, Comunitat de Madrid, seguits d’Euskadi i Navarra, Andalusia i les Illes Balears.

Tipus de consultes

Pràcticament la meitat dels visitants, concretament un 47%, han visitat o han demanat informació sobre el Monestir. La segona tipologia de consulta més sol·licitada ha estat la informació cultural de la vila, amb relació a altres punts d’interès patrimonial com el Museu Etnogràfic, la Farga Palau o l’Scriptorium, i el plànol urbà on hi ha tots els serveis de Ripoll (restaurants, allotjaments…).

Un 8% de les consultes han estat relatives a turisme de natura (senderisme, vies verdes, rutes BTT, etc…). També s’han rebut consultes per demanar informació comarcal  del Ripollès, esdeveniments i agenda d’activitats. Així mateix, s’ha tingut un 7% de consultes considerades com no turístiques però d’interès per la població local, on es troben un ventall d’aspectes (des d’utilitzar el lavabo, fins a demanar horari de misses o venir buscar material d’activitats com samarretes de curses, calendaris, etc…). Finalment, també es demana, però no tan sovint, informació de fora de la comarca del Ripollès, majoritàriament de comarques veïnes.

Perfil del visitant

Com és habitual cada any, el principal tipus de públic de l’Oficina de Turisme al llarg del 2023 ha estat de parella i familiar. També grups, sobretot escolars, ja que els grups de l’IMSERSO que eren usuals, ara no venen tant. Per últim, es reben grups d’amics i gent que viatja sola.

Cal comentar que el nombre de consultes ha tingut un petit descens del 3% respecte al 2022. Això es pot deure a diferents causes que apunten des de l’Oficina de Turisme:

  • Aquest ha estat el primer any sense cap mesura restrictiva a escala mundial a causa de la Covid-19 i molta gent ha preferit viatjar a destinacions més llunyanes, tenint en compte que el públic principal és català.
  • Hi ha una part de la població que s’ha vist afectada per la inflació i ha fet que canviïn certs hàbits que impliquen una despesa.
  • La sequera i que l’estiu ha estat més calorós de l’habitual ha dificultat que molts visitants no hagin trobat el “refugi” per refrescar-se com rius o gorgs, i podrien haver preferit anar a altres destinacions costaneres.
  • La millora efectuada a la pàgina web de turisme, on s’hi pot trobar major informació turística, fa que disminueixi el nombre de consultes directes però, per contra, han augmentat considerablement les consultes de la mateixa pàgina.

En general, es fa palesa una tendència a la desestacionalització, ja que els mesos estivals han tingut una variació cap a la baixa respecte a la mitjana mentre que la resta dels mesos, exceptuant febrer i març, han tingut valors més elevats.