– Subvenció atorgada per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la XSLPE exercici 2019 – 05.04.01.2240 1-2019
– Sol·licitud de subvenció per a l’elaboració de la planificació estratègica  – Captació star-ups i acompanyament a la innovació territorial – 05.04.01.2240 3-2019
– Subvenció atorgada per enllumenat públic, asfaltats, manteniment semàfors, arranjament del camí ral d’accés a Estamariu-Palou, millora en les xarxes informàtiques i adquisició de maquinària relacionada amb les tecnologies de la informació. – Expedient: 05.04.01.2240 10/2019
– Subvenció atorgada per Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 – Expedient: 05.04.01.2240 36/2017
– Subvenció atorgada de concessió directa per al finançament del projecte de condicionament de la Devesa del Pla – Expedient: 05.04.01.2240 16/2019
– Subvencions per a ajuntament i consells comarcals per a la gestió de polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal anualitat 2019 – Expedient: e-05.04.01.2240 13/2019.
– Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona pel Pla de mobilització d’habitatges buits – Expedient: 05.04.01.2240 14/2019
– Subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – Expedient: e-05.04.01.2240 18/2019
– Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2019 Expedient: 05.04.01.2240 21/2019
– Subvenció atorgada pel funcionament i les activitats dels museus de Catalunya 2019
– Subvenció atorgada: Donem vida al barri / Projecte de Treball als Barris – Expedient: e-05.04.01.2240 29/2019
– Subvenció atorgada: Subvenció per a museus i col·leccions de les comarques Gironines per a dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies 
– Subvenció atorgada: Subvencions als ens locals dins del programa «Del pla a l’acció 2018-2019» Expedient: 05.04.01.2240 16/2018

– Subvenció atorgada: Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 37/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 8/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a l’elaboració de documents de planificació sectorial o plans d’actuació de desenvolupament local corresponent a l’exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 2/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, l’exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 11/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals l’exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 10/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 25/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, derivades de l’impacte de la COVID-19 Expedient: e-05.04.01.2240 44/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions en règim de concurrència no competitiva destinada als ajuntaments per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, despeses corrents … Expedient: e-05.04.01.2240 24/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal Glòria – Expedient: e-05.04.01.2240 43/2020
– Subvenció atorgada: Subvenció exclosa de concurrència pública per a les despeses l’actuació per reduir el risc persistent de transmissió de la legionel·la a la instal·lació d’ACFS de la piscina pública municipal – Expedient: 2020 / 1335
– Subvenció atorgada: Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per ajuntaments 2020 (Pm07)- DIPSALUT – Exp 2020/1007
– Subvenció atorgada: Subvenció programes de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Diputació de Girona – Exp 2020/5376
– Subvenció atorgada: Subvenció programes de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Diputació de Girona – Exp 2020/5343
– Subvenció atorgada: Subvenció actuacions per a reduir el risc de transmissió de la legionel.la a la instal.lació d’ACFS de la piscina municipal de Ripoll. DIPSALUT – Exp 2020/1375

– Subvenció atorgada: Subvenció per contractar una persona per l’àrea de Servei a les Persones. Expedient:SOC048/20/000660
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal 2020. (Pt15)- DIPSALUT – Exp 2020/1323
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa “Del pla a l’acció” convocatòria any 2017- Expedient: 2017/4542
– Subvenció atorgada: Ajudes a titulars activitats econòmiques per les diferents situacions provocades per la COVID-19 – Expedient:05.04.02.2244 280/2020
Subvenció atorgada: Finançament de projectes pedagògics virtuals a en el marc dels programes pedagògics del Serveis de cooperació cultural i educació: “Indika” i “identitat arrels i tradicions” 2020 – Expedient:2020/6809
– Subvenció atorgada: Subvenció foment projectes culturals als Museus de les Comarques gironines 2020. Expedient:2020/1060
– Subvenció atorgada: Subvenció a Museus per a noves tecnologies. Expedient:2020/6272
– Subvenció atorgada: Subvenció pels projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la XSLPE. Expedient:34/2019
– Subvenció atorgada: Subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació provocada per la Covid19. Expedient:56/2020
Subvenció atorgada: Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçats als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2021. Expedient: e-05.04.01.2240 54/2020

– Subvenció atorgada: Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, anualitat 2021 Expedient: e-05.04.01.2240 1/2021
– Subvenció atorgada: Sol·licitud de subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021. Expedient: e-05.04.01.2240 6/2021
– Subvenció atorgada:Subvenció instal·lació climatització al magatzem del fons patrimonial de la biblioteca Lambert Mata de Ripoll . Expedient: (exp. CLT201/20/000001
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, anualitat 2021. Expedient: e-05.04.01.2240 16/2021
– Subvenció atorgada: Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, anualitat 2021. Expedient: e-05.04.01.2240 55/2020
Subvenció atorgada: Subvenció a la Diputació de Girona per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2021 – Expedient: e-05.04.01.2240 5/2021
– Subvenció atorgada: Subvenció de la Diputació de Girona dins del programa del “Pla a l’Acció 2020-21” – Expedient: e-05.04.01.2240 16/2020
– Subvenció atorgada: Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2021. Girona. – Expedient: 2021/1514/X020202
– Subvenció atorgada: Foment de l’activitat física i l’esport. A3 Renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius municipals. – Expedient: 2021/4443
– Subvenció atorgada: Organització esdeveniments de caràcter Firals. – Expedient: 2021/4164
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE), per a l’any 2021. – Expedient: 2021/1507
– Subvenció atorgada: Foment de l’activitat física i l’esport. A2 actuacions de condicionament i millora dels equipaments esportius municipals. – Expedient: 2021/4516
– Subvenció atorgada: Organització esdeveniments de caràcter Firals. – Expedient: 2021/4163
– Subvenció atorgada: Foment de l’activitat física i l’esport. A1 Despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius municipals. – Expedient: 2021/4480
– Subvenció atorgada: Organització esdeveniments de caràcter Firals. – Expedient: 2021/4168
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE), per a l’any 2021. – Expedient: 2021/1510
– Subvenció atorgada: Aprovació del Pla d’execució 2021 i sol·licitud subvenció al Departament d’Empresa i Treball en el marc del Projecte de Treball als Barris. – Expedient: 05.04.01.2240 42/2021
– Subvenció atorgada: Aprovació del conveni de col·laboració d’agrupació d’entitats dins la convocatòria per la concessió d’ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral – Expedient: e-02.07.1374 17/2021
– Subvenció atorgada: Subvencions a museus i col.leccions de les comarques gironines per facilitar l’accés a les noves tecnologies 2021. Expedient: 11
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa – Actuacions municipals per nevades convocatoria 2021 – Expedient: e-05.04.01.2240 23/2021
– Subvenció atorgada: Aprovació del Pla d’execució 2020 i sol·licitud de subvenció en el marc del Projecte Treball als Barris 2020 – Expedient: e-05.04.01.2240 53/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2021 – Expedient: e-05.04.01.2240 4/2021
– Subvenció atorgada: Subvenció per contractar una persona per l’àrea de serveis a les persones en el marc del programa Garantia Juvenil 2021 – Expedient: SOC048/21/000470

– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a inversions d’habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 9/2022 – 1
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a inversions d’habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 9/2022 – 2
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a inversions d’habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 9/2022 – 3
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 27/2022
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans i projectes locals en l’àmbit de les polítiques socials, any 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 10/2021
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a la gestió de polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 8/2022
– Subvenció otorgada: Subvenció als ajuntament dins el Fons de Cooperació Econòmica, Cultura, Noves tecnologies i Camins, anualitat 2022. – Expedient: e-05.04.01.2240 12/2022
– Subvenció otorgada: Subvenció exclosa de concurrència pública – Departament de Presidència de la Diputació de Girona. – Expedient: e-05.04.01.2240 3/2022
– Subvenció otorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa “INSTA.LACIÓ DE SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CALOR AMB BIOMASSA I/O BIOENERGIA I XARXES DE CALOR MUNICIPALS. Línia 2” – Expedient: e-05.04.01.2240 13/2022
– Subvenció otorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa “PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, període 2020-2024”. – Expedient: 05.04.01.2240 32/2019
– Subvenció otorgada: Subvencions als ajuntaments fons econòmic de caràcter extraordinar. – Expedient: e-05.04.01.2240 38/2022
– Subvenció otorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa “Actuacions municipals per nevades, convocatòria 2022”. – Expedient: e-05.04.01.2240 39/2022
– Subvenció otorgada: Subvencions als ajuntaments fons econòmic de caràcter extraordinar. – Expedient: e-05.04.01.2240 38/2022
– Subvenció otorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa “Actuacions municipals per nevades, convocatòria 2022”. – Expedient: e-05.04.01.2240 39/2022
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE), per a l’any 2022. – Expedient: 2022/577
-Subvenció atorgada: Subvencions als ens públics per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2022)-Expedient:2022/ 01.11.1177
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE), per a l’any 2022. – Expedient: 2022/ 576
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2022. – Expedient: 2022/1080/X020201
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per al finançament en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2022.
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa – Actuacions municipals per nevades, convocatòria 2022 – Expedient: e-05.04.01.2240 39/2022 
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments pel foment de l’activitat física i l’esport.A1 Despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius municipals. Convocatòria 2022 – Expedient: 2022/4779
-Subvenció atorgada: subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC‐Projecte Treball als Barris). Expedient: e‐05.04.01.2240 53/2022
-Subvenció atorgada: Subvenció museus i col•leccions en noves tecnologies anualitat 2022: Subvenció millora noves tecnologies Museu etnogràfic de Ripoll. Expedient: 2022/5605
-Subvenció atorgada: Subvenció als ajuntaments de suport econòmic a les actuacions per a la llita i control de plagues urbanes: Subvenció pel control integrat de plagues urbanes. Expedient: 2021/2503/X020100
-Subvenció atorgada: Subvenció als ajuntaments campanya del Pla a l’Acció 2022-23. línia 2:Adquisició furgoneta elèctrica mitjançant rènting. Expedient: e-05.04.01.2240 7/2022
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de lectura pública. Expedient: 05.04.01.2240 72/2022
-Subvenció atorgada: Pla Estratègic de subvencions per a l’exercici 2022-2023.Reparació de les filtracions d’aigua Arxiu Comarcal del Ripollès. Expedient: e-05.04.01.2240 46/2022

– Subvenció atorgada: Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2023. – Expedient: e-05.04.01.2240 4/2023
– Subvenció atorgada: Subvencions per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, anualitat 2023 – Expedient: e-05.04.01.2240 7/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions per l’actuació activitats de cooperació municipal – Expedient: e-05.04.01.2240 2/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, anualitat 2023 – Expedient e-05.04.01.2240 102023.
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Subprograma A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat física. – Expedient: e-05.04.01.2240 15/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Subprograma A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals. – Expedient: e-05.04.01.2240 17/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments fons econòmic de caràcter extraordinari – Expedient: e-05.04.01.2240 23/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, anualitat 2023. – Expedient: e-05.04.01.2240 9/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023 – 1. – Expedient: e-05.04.01.2240 8/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023 – 2. – Expedient: e-05.04.01.2240 8/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments dins del programa – Actuacions municipals per nevades, convocatòria any 2023 – Expedient: e-05.04.01.2240 8/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2023. – Expedient: e-05.04.01.2240 19/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Subprograma A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius – Expedient: e-05.04.01.2240 16/2023.
– Subvenció atorgada: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Subprograma A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius – Expedient: e-05.04.01.2240 16/2023.
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE), per a l’any 2023. – Expedient: 05.04.01.2240 24/2023
-Subvenció atorgada: Subvencions als ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i dels centres docents d’educació especial (CMFA i CDEE), per a l’any 2023. – Expedient: 05.04.01.2240 25/2023
-Subvenció atorgada: Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2023. – Expedient: e-05.04.01.2240 35/2023
-Subvenció atorgada: Subvencions als ens públics per a polítiques de foment de la participació ciutadana (2023)-Expedient:2022/10492
-Subvenció atorgada: Subvenció exclosa de concurrència pública- Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona. Millora de l’accessibilitat del Pont Calatrava sobre el riu Ter. – Expedient: e-05.04.01.2240 3/2022
-Subvenció atorgada: Subvenció nominativa per al finançament de les activitats al Centre d’Interpretació de Músiques Medievals . – Expedient: e-05.04.01.2240 11/2023
-Subvenció atorgada: sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública plurianual a l’organisme autònom de salut públic de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per a fer front de les despeses derivades en la reforma de la distribució dels circuits d’aigua sanitària calenta i freda al centre d’educació especial Doctor Ramon Suriñach – Expedient: e-05.04.01.2240 50/2023
-Subvenció atorgada: Subvencions per l’actuació activitats de cooperació municipal del Consell Comarcal del Ripollès – Expedient: e-05.04.01.2240 2/2023.
-Subvenció atorgada: Subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter firal de la Diputació de Girona. – Expedient: e-05.04.01.2240 20/2022-1
-Subvenció atorgada: Subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter firal de la Diputació de Girona. – Expedient: e-05.04.01.2240 20/2022-2
-Subvenció atorgada: Subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter firal de la Diputació de Girona. – Expedient: e-05.04.01.2240 20/2022-3
-Subvenció atorgada: Subvenció al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. – Expedient: e-05.04.01.2240 44/2023
-Subvenció atorgada: Subvenció nominativa per a la promoció de les arts vives, anualitat 2023. – Expedient: e-05.04.01.2240 38/2023