– Subvenció atorgada – Actuacions per facilitar l’accés a les noves tecnologies 2017 – Expedient: 05.04.01.2240 11/2017
– Subvencions als museus i col.leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments informatics – Expedient: 05.04.01.2240 9/2017
– Subvencions suport als municipis per a la promocio i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport – Expedient: 05.04.01.2240 12/2017
– Subvencions per actuacions municipals per nevades. – Expedient: 33/2017
– Subvencions suport als municipis per a la promocio i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport – Fons cooperació economica i cultural 2017 –  Expedient: 05.04.01.2240 12/2017
– Subvenció atorgada – Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2017 – Expedient: 05.04.01.2240 33/2017
– Subvenció atorgada – Gestió de les polítiques socials en l’àmbit comarcal 2017 – Expedient: 05.04.01.2240 37/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials – Expedient 05.04.01.2240 19/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades al Programa de suport als territoris: Projecte Treball als Barris – Expedient 05.04.01.2240 28/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades al Programa de suport als territoris: Projecte Treball als Barris – Expedient 05.04.01.2240 29/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil a Catalunya – Expedient 05.04.01.2240 31/2017
– Subvenció atorgada – Campanyes de dinamització comercial i organització d’un Networking. – Expedient 05.04.01.2240 38/2017
– Subvencions per a l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit de desenvolupament local –  05.04.01.2240 4/2018
– Subvencions als ens locals per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial – 05.04.01.2240 4/2018
– Subvenció atorgada per l’enllumenat públic, asfaltats, programació estable d’arts escèniques i altres activitats culturals, sega de la vegetació del camí Riera de les Lloses i millora en el material, xarxes i programari de l’Ajuntament. – 05.04.01.2240 9/2018
– Subvencions als ens locals per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge – Expedient: 05.04.01.2240 21/2018
– Subvencions als ens locals destinades per a inverstions en habitatges destinats a polítiques socials – Expedient: 05.04.01.2240 32/2018
– Concessió de les subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal – Expedient: 05.04.01.2240 23/2018
– Concessió de subvencions als museus i col.leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies – Expedient: 2018/6016
– Concessió de Subvencions suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
– Subvencions als ens locals per a despeses corrents de la convocatòria de subvencions per actuacions per nevades – Expedient: 05.04.01.2240 36/2018
– Subvencions programes Europeus – Redacció projecte Instruments Adormits de la Portalada de Ripoll a Europa
– Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats d’equilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris -Expedient: e-05.04.01.2240 39/2018
– Subvenció atorgada – Implantació sistema de seguretat – Expedient: 05.04.01.2240 34/2018
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018 – Expedient: 05.04.01.2240 37/2018
– Subvenció atorgada per la implantació d’un sistema de seguretat a la piscina municipal – Expedient 05.04.01.2240 352018
– Subvenció atorgada per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la XSLPE exercici 2019 – 05.04.01.2240 1-2019
– Sol·licitud de subvenció per a l’elaboració de la planificació estratègica  – Captació star-ups i acompanyament a la innovació territorial – 05.04.01.2240 3-2019
– Subvenció atorgada per enllumenat públic, asfaltats, manteniment semàfors, arranjament del camí ral d’accés a Estamariu-Palou, millora en les xarxes informàtiques i adquisició de maquinària relacionada amb les tecnologies de la informació. – Expedient: 05.04.01.2240 10/2019
– Subvenció atorgada per Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 – Expedient: 05.04.01.2240 36/2017
– Subvenció atorgada de concessió directa per al finançament del projecte de condicionament de la Devesa del Pla – Expedient: 05.04.01.2240 16/2019
– Subvencions per a ajuntament i consells comarcals per a la gestió de polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal anualitat 2019 – Expedient: e-05.04.01.2240 13/2019.
– Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona pel Pla de mobilització d’habitatges buits – Expedient: 05.04.01.2240 14/2019
– Subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – Expedient: e-05.04.01.2240 18/2019
– Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2019 Expedient: 05.04.01.2240 21/2019
– Subvenció atorgada pel funcionament i les activitats dels museus de Catalunya 2019
– Subvenció atorgada: Donem vida al barri / Projecte de Treball als Barris – Expedient: e-05.04.01.2240 29/2019
– Subvenció atorgada: Subvenció per a museus i col·leccions de les comarques Gironines per a dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies 
– Subvenció atorgada: Subvencions als ens locals dins del programa «Del pla a l’acció 2018-2019» Expedient: 05.04.01.2240 16/2018
– Subvenció atorgada: Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 37/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, any 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 8/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a l’elaboració de documents de planificació sectorial o plans d’actuació de desenvolupament local corresponent a l’exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 2/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, l’exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 11/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals l’exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 10/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, exercici 2020 Expedient: e-05.04.01.2240 25/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, derivades de l’impacte de la COVID-19 Expedient: e-05.04.01.2240 44/2020
– Subvenció atorgada: Subvencions en règim de concurrència no competitiva destinada als ajuntaments per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, despeses corrents … Expedient: e-05.04.01.2240 24/2020

Tornar a Serveis de Projecció Econòmica