Formació i Ocupació

Servei de Projecció Econòmica

Servei de Projecció Econòmica – Formació i Ocupació2018-07-13T11:18:05+00:00

TREBALL ALS BARRIS 2017 – Expedient: GTB-053/17

Acció C.1: Cases d’oficis
Codi acció C1-01

Denominació projecte:
APOSTEM PEL BARRI VELL
Especialitat: rehabilitació d’habitatges

Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 129.481,80 €
Nº de participants: 10 alumnes
Total d’hores: 1800
Inici actuació: 30/12/2017
Finalització actuació: 29/12/2018

Acció DX-02 – DX-01 Accions ocupacionals i professionals

Denominació projecte:
ACTUACIONS MEDIAMBENTALS AL BARRI VELL
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 21.715,08€
Nº de contractes: 2 peons de neteja
Durada / mesos: 6
Inici contracte: 14/06/2018
Finalització contracte:13/12/2018

Denominació projecte:
SUPORT ACCIONS EN MATÈRIA D’HABITATGE, COMERÇ I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AL BARRI VELL
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 26.024,82€
Nº de contractes: 1 administratiu, 1 auxiliar administratiu
Durada / mesos: 6
Inici contracte: 28/06/2018
Finalització contracte: 27/12/2018

Acció E1-01: AODL
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 27.045,55€
Inici contracte: 30/12/2017
Finalització contracte:29/12/2018

Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball als barris” i finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Servicio Público de Empleo Estatal

Tornar a Serveis de Projecció Econòmica