TREBALL ALS BARRIS 2018 – Expedient: GTB-095/18

Acció B1-01 – Aprenentatge integrat

Denominació projecte: TREBALL DOMÈSTIC
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 13.200,00 €
Nº d’alumnes: 10
Durada / hores: 200
Inici formació: Març 2019

Acció DX-01 – DX-03 – DX-04 – DX-05 – Accions ocupacionals i professionals

Denominació projecte:
REHABILITACIÓ HABITATGES BARRI VELL
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 72.559,20 €
Nº de contractes: 1 llauner, 1 instal·lador, 2 peons i 2 oficials de 2a
Durada / mesos: 6

Denominació projecte:
NETEJA I MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS I ENTORN NATURAL AL BARRI
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 45.809,76 €
Nº de contractes: 2 peons de manteniment i jardineria i 2 peons de neteja
Durada / mesos: 6

Denominació projecte:
SERVEIS DOMÈSTICS AL BARRI VELL
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 39.758,27 €
Nº de contractes: 8 peons de neteja
Durada / mesos: 6

Denominació projecte:
ACTUACIONS PROFESSIONALS AL BARRI VELL
Import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 22.737,06 €
Nº de contractes: 1 encarregat
Durada / mesos: 9

Tornar a Serveis de Projecció Econòmica