L’Ajuntament de la Ripoll considera que la participació ciutadana enriqueix el contingut de les decisions. La promoció efectiva de la participació, agrupant òptiques i opinions diverses, genera creativitat i intel·ligència col·lectiva. La participació, en tant que mecanisme que escolta i respecta les opinions diverses, és capaç de generar complicitats i, consegüentment, de millorar l’eficiència en la implementació de les polítiques. Els processos de participació no només provoquen millors decisions sinó que contribueixen significativament a l’eficàcia de la seva execució. L’Àrea de Participació contribueix a dissenyar i executar processos de participació ciutadana i realitza una tasca de sensibilització i suport en temes de participació a la resta d’àrees municipals.