– Servei Bon Dia
– Benvinguda Nadó
– Programa de reparació de danys i Mesures en Benefici de la comunitat
– Servei de convivència, resolució de conflicte i mediació
– Pla de Convivència
– Dinamització Comunitària
– Processos Participatius