Avís legal

De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa del següent:

Dades del domini

Domini: www.ripoll.cat
Titular: Ajuntament de Ripoll
Adreça: Plaça Ajuntament número 3 – 17500 Ripoll
Telèfon: 972714142
Fax: 972703616
Adreça electrònica:
Dades registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya.
www.gencat.municat.cat

L’Ajuntament de Ripoll és el titular del domini www.ripoll.cat, un lloc web a disposició de qualsevol usuari o usuària amb la finalitat de facilitar informació dels diferents serveis i gestions propis d’aquesta administració local i, alhora, de proporcionar informació general del municipi de Ripoll.

Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

L’Ajuntament de Ripoll no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni del contingut, resultat de la traducció automàtica de Google i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l’ús que d’aquests pugui fer-se i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari o usuària.

Les persones usuàries s’abstindran d’emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització d’aquest lloc web i/o els seus continguts.

L’Ajuntament de Ripoll no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per l’ús d’enllaços, directoris i eines de recerca, que permeten accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de les persones usuàries.

L’Ajuntament de Ripoll es reserva el dret d’exercir les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Reproducció de continguts

S’autoritza la reproducció dels continguts propietat de l’Ajuntament de Ripoll sota els termes d’aquesta llicència:

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

Signes, distintius, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors i codis font), estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de l’Ajuntament de Ripoll i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. En aquest sentit, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense autorització expressa de l’Ajuntament de Ripoll. S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts d’aquest lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal i privat.

No obstant això, aquest portal web conté també fotografies que no són propietat de l’Ajuntament, tot i que en disposa d’un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d’elles, segons s’especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:

Seleccionar la imatge amb el cursor.
Pitjar el botó dret del ratolí i escollir ‘Propietats’ o similar.
En la finestra que s’obri, es podrà llegir el contingut de l’atribut alt de la imatge. Aquí, s’inclou una breu descripció de la foto, seguida pel nom, l’alies o sobrenom de l’autor o propietari de la mateixa i, finalment, l’adreça web d’on ha estat obtinguda.
Caldrà visitar aquest web i comprovar el tipus de llicència que permet l’obra.
D’altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l’autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l’obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial.

Referències i enllaços a altres webs

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Ripoll no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes En aquest lloc web es proporcionen diversos enllaços a altres pàgines web independents, que no pertanyen a l’Ajuntament de Ripoll, amb l’objectiu de facilitar l’accés a altres fonts d’informació relacionades amb aquesta organització municipal i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguin correspondre als seus autors. No obstant, l’Ajuntament de Ripoll no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’aquests enllaços. Així mateix, l’establiment d’enllaços al lloc web de l’Ajuntament de Ripoll, prèvia sol·licitud i autorització d’aquest, haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

Galetes (Cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè ha visitat. La única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Cessió de dades

Pel fet que vostè accedeix, consent expressament que les seves dades de caràcter personal siguin incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’ Ajuntament de Ripoll, la finalitat del qual és oferir-li els serveis que està sol·licitant.

L’ Ajuntament de Ripoll, amb el número de NIF. P-1715600A, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració i pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats, amb què es compleix amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat.

Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament de Ripoll al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.

L’Ajuntament de Ripoll, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Ripoll no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament.

Per eliminar la vostra informació

Si ha remés un correu electrònic i desitja eliminar la seva adreça de correu de la nostra Base de Dades, escrigui’ns un missatge a ripoll@ajripoll.cat, indicant a l’assumpte ESBORRAR i la seva adreça serà donada de baixa.

Per rebre informació addicional

Si desitja rebre informació addicional o exercir qualsevol dels seus drets pot fer arribar un correu electrònic a ripoll@ajripoll.cat.
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se al responsable de fitxer:

AJUNTAMENT DE RIPOLL
OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA – FINESTRETA ÚNICA
Plaça de l’Ajuntament número 3
17500 Ripoll