Les xifres respecte al mes de juliol del 2018 mostren una evolució positiva respecte al nombre de persones a l’atur, passant de 483 persones fa un any, a 403 aquest mes de juliol del 2019

Seguint amb la tònica d’aquest estiu, el mes de juliol ha augmentat a records històrics, el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social en empreses ubicades a Ripoll segons dades del SEPE (servei públic d’ocupació estatal) amb un total de 5.719 afiliacions, la xifra més alta dels últims 7 anys.

Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de juliol, el nombre de parats se situa en 403 persones, dels quals 172 són homes i 231 dones. Xifres que mostren una evolució positiva respecte fa un any en la mateixa data, que se situava en 483 persones aturades, i que suposen el descens més gran en un mes de juliol des del 2012 que se situava als 893 parats.

D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són menors de 25 anys amb un total de 29 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 151 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de juliol, però que ha disminuït respecte al juny, són les persones majors de 45 anys amb un total de 223 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 250 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 91 persones, la construcció amb 24 persones, les persones sense cap treball anterior amb 29, i per últim l’agricultura amb un total de 9 persones.

L’Ajuntament de Ripoll celebra aquestes dades i es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.