Obert el període per sol·licitar una concessió de llicència d’ocupació temporal de la via pública destinada a la venda no sedentària d’alimentació i altres productes

Una de les estratègies i objectius de l’Ajuntament de Ripoll és la dinamització del comerç i del turisme en espais que no es disposa d’una oferta en aquest sentit, sempre amb la voluntat de generar sinergies d’activitat social i econòmica, a través de fórmules de sostenibilitat, singularitat, seguretat i salut, i sempre amb la voluntat de dinamitzar aquests espais com a espais de lleure tant per a infants, joves i adults.

La Font del Tòtil, el passeig Ragull, el parc de la Devesa del Pla o avinguda del Tèxtil són espais municipals concorreguts per vilatans i visitants en que es troben mancats d’una oferta privada que ofereixi diferents serveis vinculats en l’àmbit de la restauració.

Per aquest motiu s’han aprovat aquestes clàusules  que han de regir les condicions pel concurs per a l’atorgament de les llicències d’ús i aprofitament privatiu de la via pública, per a l’exercici de la venda no sedentària d’alimentació i altres productes a la via pública i/o en espais i recintes de titularitat pública que es realitzen mitjançant camions botigues, remolcs, casetes mòbils de xurreria, carretons, food trucks i/o altres modalitats similars, sempre que compleixin tots i cada un dels requisits de la normativa sectorial. Aquestes no regulen cessions d’espais públics a entitats per altres usos o per fer actes puntuals o esporàdics.

En aquest enllaç es poden llegir les BASES i consultar els documents que mostren a on es podran situar els punts de venda no sedentaris d’alimentació.

El termini per presentar tots els documents per formar part del concurs finalitzarà el 6 d’agost i caldrà fer tots els tràmits pel mateix portal de contractació pública.

En cas de dubte poden trucar a l’Ajuntament al 972714142 i demanar per secretaria.