Valoració del primer trimestre de la regulació de l’accés al barri vell de Ripoll a través de càmeres

Ara fa tres mesos va entrar en funcionament efectiu el nou sistema d’accés al barri vell de Ripoll controlat per càmeres. Per aquest motiu l’equip de govern de l’Ajuntament n’ha fet un estudi i primera valoració dels resultats i la casuística produïda.

A partir d’aquí i tenint en compte també les aportacions que han anat fent arribar al llarg d’aquest temps els usuaris –veïns, unió de botiguers, comerciants no associats, professionals i repartidors…, s’implementaran alguns primers canvis i millores.

Des de l’Ajuntament es reitera que no hi ha cap afany recaptatori en la restricció del trànsit a la zona històrica, sinó la ferma voluntat de potenciar la zona de vianants i l’activitat comercial del barri vell; fer més amable l’espai i pacificar el trànsit donant prioritat al vianant per passejar, badar, gaudir, comprar… amb una major tranquil·litat.

A la vegada també és una aposta per millorar la qualitat de vida dels veïns, dels visitants i dels establiments de comerç, d’hostaleria i de serveis. Des d’aquest punt de vista la zona de vianants del centre històric de Ripoll es planteja com una oportunitat per recuperar l’activitat al centre de la vila, després de les successives inversions i les reformes de la Pl. Gran i Pl. Sant Eudald dels darrers anys amb les subvencions dels diferents plans de dinamització comercial. Recordem que el 2016 el Pla de Dinamització del Centre comercial a cel obert de Ripoll va rebre el Premi a la millor gestió pública per part de la Generalitat de Catalunya.

Amb la restricció del trànsit també s’ha pretès evitar que el casc antic s’utilitzi sovint com a drecera dels vehicles per evitar la circumval·lació al poble i ha anat acompanyada d’altres actuacions en els darrers mesos, implementades moltes a partir de les inquietuds i propostes expressades a finals del 2016 per part dels comerciants d’aquest sector de Ripoll.

En aquest sentit, una de les actuacions més destacades ha estat l’esponjament i aparició de nous espais públics del carrer Pirineus, carrer del Prat i l’arranjament de la plaça Capranica, amb la implementació de jocs infantils i bancs. La intenció és fomentar el petit comerç urbà i les compres de proximitat fent més agradable l’espai comercial, tenir una vila més amable per al vianant. Amb la mateixa intenció al llarg del 2016 s’han reconvertit 79 aparcaments de rotació perimetrals al casc antic, a la nova modalitat de Zona Taronja on s’ofereix d’un temps d’estada gratuït de 1 hora addicional al pagament realitzat i amb un import mínim de només 0,10 euros.

Entre les millores contemplades, es preveu renovar la senyalització dels punts d’accés per tal de fer-la més visible i entenedora, i evitar així algunes confusions. Es recordarà que el pas de vehicles en la zona restringida està pensada bàsicament per als veïns residents de la zona o usuaris que necessiten carregar o descarregar en els establiments, i evitar la drecera amb un mínim d’estada que s’ha fixat en 3 minuts.

Una nova millora serà per als industrials i repartidors, que podran accedir lliurement a la zona restringida entre les 6h i les 8h30 del matí, i disposaran de major temps, fins a 60 minuts en comptes dels 30 que tenien fins ara, comptat a partir de les 8h30 del matí. I paral·lelament s’està estudiant incrementar a la resta d’usuaris el temps màxim d’estada per sobre dels 30 minuts.

També com a novetat es preveu a principi de l’any 2018 introduir la figura d’un dinamitzador comercial, que treballarà per implementar campanyes i estratègies per a potenciar el comerç local.

I per l’any 2018 està previst el canvi d’enllumenat públic cap a un sistema més eficient i de baix consum, que s’anirà fent de manera progressiva i que contempla la zona del barri vell, com una de les prioritats.

La darrera novetat per als propers mesos serà ampliar l’oferta de places d’aparcament amb una millora a l’avinguda del Comte Guifré, just a les immediacions de la zona més turística i patrimonial de Ripoll i molt propera al centre comercial històric.

2017-11-23T08:53:58+00:00 23 novembre 2017|Actualitat Ajuntament|