El logotip de l’arxiu s’ha retolat a la façana principal del carrer Progrés

En breu finalitzarà l’obra de rehabilitació de les façanes de l’arxiu comarcal del Ripollès, un edifici de gran entitat que antigament era l’hospital de Ripoll. Aquesta intervenció respon a les deficiències evidents que mostraven les façanes de l’edifici tals com humitats, existència de vegetació a la coberta plana, deteriorament de diferents elements com l’ escut, els ornaments, les lloses que formen els balcons, els revestiments de les fusteries i els elements metàl·lics entre d’altres. A més, la manca d’adhesió de la pintura de cautxú existent en alguns punts del parament oferia una mala imatge de l’edifici.

Els treballs han consistit bàsicament en tasques de manteniment i restauració de les façanes del carrer Amoroset, Raval de l’Hospital i façana lateral sobre la capella, així com de la façana del carrer Progrés, sumant aproximadament 1.295 m2 ha rehabilitar. Les tasques s’han centrat en el repintat d’exteriors , de les fusteries i dels elements metàl·lics, mantenint la mateixa gama cromàtica. Per altra banda la reparació d’elements malmesos s’ha efectuat amb materials de les mateixes característiques que els existents.

Aprofitant aquesta reforma també es millora la senyalització de l’edifici amb la retolació del logotip de l’arxiu en dos punts de la façana i amb la substitució de la placa de pedra amb inscripció cal·ligràfica (que presenta dificultats per la lectura) per un rètol corporatiu amb planxa d’acer a la façana de la capella.

La rehabilitació promoguda per l’Ajuntament de Ripoll i adjudicada a l’empresa Josep Garcia,ha tingut un cost total de 40.252,88 euros amb una aportació del Consell Comarcal del Ripollès de 20.000euros.