L’Ajuntament de Ripoll busca solucions per aturar els actes incívics que es repeteixen als costats dels contenidors de brossa quan es tracta del tractament dels residus al carrer i d’acumulació d’andròmines. Un dels objectius, és acabar amb l’ús incívic que es fa dels contenidors i de l’espai públic perquè les males praxis fan que es degradi l’entorn visual. Les persones i empreses que no compleixen les normes establertes pel que fa a la correcta disposició dels residus i les escombraries, suposen un increment en el cost de la despesa de neteja, que ja suposa un alt cost i que s’afronta amb diners de totes les persones ciutadanes. Malgrat les campanyes contínues per incentivar el civisme, el reciclatge i la recollida correcta el resultat es millorable.

Vist això l’Ajuntament es planteja fer un pas més, i davant aquells casos en què els veïns i o comerços han decidit deixar les escombraries, cartons, andròmines en els llocs no indicats, es farà una recerca per trobar qui n’és el propietari. De fet, en alguna ocasió ja s’han obert bosses de deixalles per trobar de qui eren i així poder conscienciar abans d’imposar una sanció.

L’Ajuntament també aprofita aquest comunicat per agrair a tots els veïns i veïnes que s’han adaptat al nou emplaçament dels contenidors així com a tots els comerços i establiments que han modificat la disposició de les deixalles i del cartonatge.

Un cop més es demana la implicació ciutadana per tenir un entorn i una vila neta i salubre, perquè tenir els espais públics nets també és cosa de totes i de tots.

Descàrrega d’imatges  https://photos.app.goo.gl/5uJQC7QspSdfwPFS8