Subvencions per al programa Consolida’t, de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Termini per presentar el formulari de sol·licitud: del 7 de juny a l’1 d’octubre de 2019.

Termini per a aportar la documentació de seguiment de la convocatòria 2018: de l’1 de gener de 2019 al 15 de febrer de 2020.

Dirigit a escoles de negocis, universitats, escoles universitàries o entitats dependents o vinculades a aquestes, a col·legis professionals jurídicament constituïts que acreditin experiència i coneixements en assessorament a persones treballadores autònomes, i associacions professionals del treball autònom a Catalunya de caràcter intersectorial.

 

Més informació