La Generalitat de Catalunya, dins l’apartat d’ajuts d’habitatge, ha obert una convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l’any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

La convocatòria 2021 està oberta des del dia 6 de març al 30 d’abril. Ja se’n poden consultar les bases reguladores.

Els beneficiaris són persones físiques que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

L’import mensual de la subvenció és d’u màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros.

Requisits

Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria..

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual

– Barcelona ciutat: 800 euros.
– Demarcació de Barcelona: 800 euros.
– Demarcació de Girona: 550 euros.
– Demarcació de Tarragona: 550 euros.
– Demarcació de Lleida: 500 euros.
– Les Terres de l’Ebre: 400 euros.
Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

Accés al tràmit

Taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge

Cercador d’oficines locals d’habitatge

Notificacions relacionades amb els ajuts al lloguer