El departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’una subvenció per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. Es tracta d’un ajut per a joves d’entre 18 i 29 anys que s’hagin donat d’alta com a treballadors autònoms (des de l’1 d’octubre de 2020 i possibilitats fins al 10 de gener de 2022).

Aquests ajuts consisteixen en una subvenció d’un import fix de fins a 13.510 euros per a cada jove que es doni d’alta com a persona treballadora autònoma durant dotze mesos per garantir un ingrés mínim a la persona treballadora autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica.

Per tenir-hi dret, s’haurà de donar d’alta de manera ininterrompuda al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), al règim especial de treballadors del mar, al règim especial de treballadors de la mineria del carbó, o a la mutualitat del col·legi professional corresponent. durant un període de dotze mesos.