La Societat Municipal d’aigües de Ripoll realitza un control i seguiment analític de varis paràmetres de les fonts de Ripoll. Enguany s’han fet analítiques a 23 fonts que es troben situades en el casc urbà o al terme municipal de Ripoll, prioritzant aquelles que per l’accés i confluència de públic, són més concorregudes.

Aquestes analítiques, permeten realitzar un seguiment de les fonts i els seus aqüífers i veure’n quina és la seva evolució. A part, SOMASRSA realitza analítiques a les diferents instal·lacions d’aigua potable de la vila que permeten controlar i garantir la qualitat de l’aigua subministrada.

Tant els informes analítics de les fonts com els de les diferents instal·lacions de la xarxa d’aigua potable, es poden consultar a la pàgina web de SOMASRSA (https://www.somasrsa.cat/).Per facilitar la tasca de situar les fonts analitzades s’adjunta un mapa de localització, així com un quadre amb el nom de la font analitzada:

Descarrega el mapa de localització clicant a aquí