Se segueix el model de l’any anterior i es podrà gaudir d’una bonificació de 32,30 € en la taxa d’escombraries per complir dues accions obligatòries, i de 71,30 € si se’n compleixen tres d’optatives diferents.

L’Ajuntament inicia un any més el programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans. Aquest es compon de diferents accions que permeten obtenir bonificacions en la taxa d’escombraries domiciliàries. Hi poden prendre part els titulars i/o llogaters d’habitatges de primera residència de Ripoll. Des del 15 de febrer fins al 31 de març, poden fer la sol·licitud per participar en el programa ‘Reduir, Reutilitzar i Reciclar’ a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, havent demanat cita prèvia per telèfon (972 71 41 42). Allà, se’ls lliurarà la targeta on s’hauran d’acreditar les accions dutes a terme.

Bonificacions de 32,30 € o de 72,30 €

Fins al 30 de novembre de 2023, les persones participants en el programa podran retornar la targeta a l’Ajuntament de Ripoll, degudament complimentada i juntament amb els justificants de les accions realitzades. La taxa d’escombraries que es preveu per habitatge aquest 2023 és de 172,30 €. Al desembre d’aquest mateix any, un cop comprovat el correcte compliment de les accions de bon comportament de residus i previ pagament de la taxa, es procedirà a retornar a cada usuari la bonificació al número de compte que designi. Si s’ha acollit a les dues accions obligatòries, rebrà 32,30 €. Si, a més, n’ha complert tres d’optatives diferents, se li retornaran 72,30 €. Per tant, es pot arribar a pagar una taxa d’escombraries de només 100 €.

Aquest dilluns al migdia, es va presentar el programa d’enguany a l’Ajuntament, per part de l’alcalde Jordi Munell i el regidor de Medi Ambient, Joaquim Colomer. Munell destacava que un dels objectius principals és “reduir els residus que van al contenidor gris”, a més de “premiar a les persones que es comprometen amb el reciclatge i el medi ambient”. Colomer, per la seva banda, posava èmfasi en la doble vessant del programa: “estalviar de manera directa en el rebut d’escombraries, però també organitzar moltes activitats de conscienciació i d’ajuda al nostre entorn natural”.

Accions per acollir-se al programa

No hi ha cap canvi respecte a l’any passat pel que fa a les accions que s’han de complir per obtenir les bonificacions:

Les accions obligatòries són dues: La correcta separació de les fraccions reciclables en el domicili (matèria orgànica, envasos, paper, vidre i oli domèstic), per la qual es faran visites de control periòdiques; i la utilització del servei de deixalleria (se segellarà la targeta) i/o de recollida de trastos (prendran les vostres dades) quatre cops a l’any. Els majors de 80 anys no tenen l’obligació de complir aquesta segona acció.

Hi ha set accions optatives de les quals se n’han d’escollir tres de diferents per optar a la bonificació màxima: L’assistència a jornades formatives mediambientals; la participació en activitats de neteja d’espais públics organitzades per l’Ajuntament; realitzar compostatge casolà; utilitzar l’APP Reciclos (sistema de reciclatge d’envasos: www.reciclos.com); la recollida de material usat com grans electrodomèstics, matalassos sofàs… per part d’una botiga (caldrà justificant de la retirada); el reciclatge de material en botigues de segona mà (llibres, mobles, joguines…); o altres accions justificades com ara retornar medicaments, participar en taller de reciclatge de mobles, fabricació de sabó…

55.832,20 € en subvencions del programa des del 2011

Des que l’Ajuntament de Ripoll va posar en marxa la campanya de bon comportament ambiental, aquesta ha anat canviant i adaptant-se. El 2022, un total de 240 domicilis van ser bonificats per la seva inclusió al programa, el que ha suposat un increment respecte a anteriors edicions. I és que des de l’inici del programa, el nombre de persones que han pres part de la iniciativa ha anat creixent significativament: