DECLARACIÓ RESPONSABLE: Amb la nova legislació, una gran part de les activitats es legalitzen mitjançant la declaració responsable.

Tota la informació aquí sobre: Què és, què significa, quines conseqüències comporta i què cal fer.