Amb motiu de la convocatòria de vaga general per dijous, 21 de febrer, l’Ajuntament de Ripoll garanteix els serveis mínims legalment establerts per garantir els drets essencials de la ciutadania i els serveis de seguretat (com disposa la Llei la Policia Local no pot adherir-se a la convocatòria), i manteniment, que el mateix Ajuntament ha fixat una vegada escoltada la representació de les persones treballadores.

Així els servis mínims que es prestaran demà responen a:

Serveis administratius:

  • Serveis de registre de documents
  • Serveis d’atenció al ciutadà
  • Serveis de telefonia
  • Serveis als quals correspongui la tramitació de les actuacions de terminis preclusius o d’actuacions d’incompliment de les quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones.

Per a dur a terme aquests serveis s’haurà de comptar amb els treballadors imprescindibles i que en cap cas poden ser inferior a una persona.

Serveis dels Centres Educatius:

  • Servei de consergeria a l’escola Tomàs Raguer i Joan Maragall així com a la residència del Centre de   Tecnificació Esportiva.

Per a dur a terme aquests serveis s’haurà de comptar amb un conserge per a cada una dels centres educatius.

Serveis Tècnics:

  • Servei brigada d’enllumenat i brigada de serveis
  • Servei d’abastament d’aigua potable

S’haurà de disposar de com a mínim una persona pels serveis indicats per tal d’atendre les possibles incidències que es puguin produir.

Per demà l’Ajuntament també ha suspès l’activitat institucional.

Gràcies per la vostra comprensió.

Podeu descarregar-vos el decret d’alcaldia relatiu a l’establiment de serveis mínims a aquí