Línia 900

DIPSALUT a raó de la crisi del COVID, ha activat una línia d´atenció específica al voltant del Servei local de Teleassistència (línia d’atenció 900), de manera excepcional i mentre duri la situació d´emergència. Es tracta d’un servei totalment gratuït, tant per als usuaris com per als ajuntaments, i funcionarà mentre la situació d’excepcionalitat ho requereixi.

Es dirigeix, principalment, a persones d’edat avançada i amb malalties cròniques. Cal recordar que s’està prioritzant l’atenció a aquestes persones, donat que tenen un major risc de presentar complicacions greus en cas d’infecció pel COVID-19.

Per poder donar-se d’alta, cal dirigir-se als serveis socials municipals, en el nostre cas al Consorci de Benestar de Ripollès, a través del 972715839,  que faran arribar a Dipsalut les dades de les persones que volen disposar d´aquest servei. Per tant, seran els serveis socials municipals els que derivaran a les persones i, en cap cas, serà un telèfon obert al conjunt de la població.

1. En què consisteix?

És un servei públic que fomenta l’autonomia de les persones grans que viuen soles o passen moltes hores soles. També s’adreça a altres col·lectius amb necessitats específiques: des d’infants amb discapacitat fins a persones amb mobilitat limitada o altres dificultats, independentment de la seva edat. Proporciona seguretat, acompanyament i suport en les activitats del dia a dia. Oferint assessorament i informació, atenció en situacions d’emergència i agendes especials per a persones amb diagnòstic covid-19 adaptades a les característiques i necessitats de cada persona.

Està actiu permanentment, les 24 hores i els 365 dies de l’any.

Se’n pot disposar sigui quin sigui el nivell d’ingressos. Pels usuaris amb més capacitat econòmica, s’estableix un copagament que, en cap cas supera els catorze euros al mes.

2. Com funciona?

El Servei especial de teleassistència atén telefònicament a les persones usuàries i els facilita una línia de contacte amb el Centre d’Atenció des d’on es mobilitzen els serveis públics o familiars en cas de necessitat. Segons el perfil i les necessitats de cada persona, es determina un nivell de seguiment amb diversa intensitat en les trucades de seguiment i l’activació d’agendes.

3. Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que consideri que el necessita Cal disposar d’una línia telefònica. També es pot demanar per a familiars.

4. On i com es sol·licita?

En el cas de Ripoll i Ripollès, cal dirigir-se al Consorci de Benestar del Ripollès. Actualment i a causa del COVID19 el contacte es farà telefònicament trucant al  972715839

Mentre duri l’emergència sanitària generada pel covid-19 aquest servei d’atenció telefònica s’ofereix gratuïtament.

– Per saber-ne més

El Servei local de Teleassistència és un servei públic, que Dipsalut presta en col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals gironins.

Recentment s’hi ha introduït millores com la personalització del servei, segons el grau de dependència dels usuaris, l’increment dels equips que intervenen en emergències i que realitzen les visites de seguiment al domicili o la instal·lació de detectors de seguretat a les llars de totes les persones usuàries considerades de risc. També s’està promovent la teleassistència mòbil (fora de casa, a través d’un aparell similar a un telèfon mòbil).

A més, s’hi ha introduït nous protocols, com el dirigit a detectar precoçment possibles casos de maltractament.

Una altra de les novetats és el programa de prevenció de caigudes, que inclou assessorament als usuaris sobre possibles obstacles i com fer-hi front, així com el seguiment de les persones que n’han patit de manera reiterada.

Més info clicant a aquí