QUÈ ÉS UNA CIUTAT EDUCADORA?

El moviment de les Ciutats Educadores recull plantejaments educatius que amplien les tipologies tradicionals d’agents educadors i situen la ciutat en un lloc destacat, entenent-la com un espai que ofereix moltes i molt diverses possibilitats formatives i d’experiències.

Destaquem algunes idees que resumeixen el sentit d’una ciutat educadora:

  • CONVOCATÒRIA I GENERACIÓ D’ACCIÓ. XARXES I MOVIMENT SOCIAL
  • INCLUSIÓ
  • COMPROMÍS
  • CREATIVITAT
  • INNOVACIÓ

https://ripollciutateducadora.wordpress.com/

XARXA DE CIUTATS EDUCADORES DE LES COMARQUES GIRONINES


Reunits a Girona, el dia 29 de novembre de 2016, els representants de les ciutats de Banyoles, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Salt i Sant Coloma de Farners i posteriorment Ripoll, Cassà de la Selva, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, totes elles membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) vàrem constatar que:

Les ciutats, pobles i viles educadores treballem perquè l’educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, activitat física, etc. Perquè entenem l’educació com un procés integral que ha d’implicar tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.

Donem molta importància al valor afegit que podem donar a les nostres actuacions, si reflexionem, compartim i intercanviem experiències amb altres ciutats, pobles i viles.

Ser membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) ens dóna l’oportunitat de conèixer i compartir experiències amb moltes ciutats culturalment i social molt diferents a nosaltres però també la riquesa i el benefici que ens comporta poder-ho fer amb els pobles i ciutats més afins i territorialment més propers.

Per això acordem:

Crear la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines per:

  • Compartir experiències de les nostres viles i ciutats entorn a aquest model i als objectius de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat educadora, amb la definició d’estratègies per a la seva implementació en les polítiques socials.
  • Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb els principis de la Carta entre els municipis de les comarques gironines.
  • Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
  • Tenir el compte les línies de treball de l’AICE per determinar els compromisos i propostes de la Xarxa i, al mateix temps, compartir amb l’AICE el treball de la nostra xarxa.

DOCUMENTACIÓ:

Model d’adhesió a la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines

-Acta de la 1a Assemblea de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines (XCECG)

-1a Jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines

-Carta Ciutats Educadores.


CIUTATS DE LA XARXA
Les ciutats, pobles i viles de la Xarxa ens posem a la disposició de qualsevol població que vulgui informació sobre les Ciutats Educadores o bé com formar part d’aquesta xarxa i compartir projectes i il·lusions.

Banyoles  educacio@ajbanyoles.org
Cassà de la Selva  ensenyament@cassa.cat
Castell-Platja d’Aro  ensenyament@platjadaro.com
Figueres educacio@figueres.org
Girona    educacio@ajgirona.cat
Olot   ime@olot.cat
Palafrugell  educacio@palafrugell.cat
Palamós  ciutateducadora@palamos.cat
Ripoll  participació@ajripoll.cat
Salt  ensenyament@salt.cat
Santa Coloma de Farners  educaci@scf.cat
Santa Cristina d’Aro  jnadal@santacristina.cat


COM SER MEMBRE DE LA XARXA DE CIUTATS EDUCADORES DE LES COMARQUES GIRONINES?

Per ser membre de la Xarxa cal formar part de l’AICE i que l’Ajuntament aprovi el document d’adhesió. Podeu demanar informació a la Ciutat Coordinadora de l’any en curs o a qualsevol ciutat membre de la Xarxa.


CIUTATS COORDINADORES.

Any 2017- GIRONA
Any 2018- RIPOLL

Una ciutat educadora és la que inverteix en l’educació, en cada persona, de manera que aquesta sigui cada cop més capaç d’expressar, afirmar, i desenvolupar el seu propi potencial humà. És interdependent amb la del territori del que forma part i exercita i desenvolupa la funció educadora paral·lelament a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb la mirada posada en la formació, promoció i desenvolupament de tots els seus habitants.

La ciutat educadora promou condicions de plena igualtat per les quals tots puguin sentir-se respectats i ser respectuosos, capaços de dialogar, i conjugar tots els factors possibles per a que es pugui construir, ciutat a ciutat una societat del coneixement sense exclusions.

El coneixement i l’educació es converteixen en eixos bàsics per al desenvolupament i la inclusió social. Per això l’administració local projecta sobre l’educació una mirada àmplia, una mirada sustentada en la idea de ciutat educadora, on l’educació representa un instrument essencial per al desenvolupament personal i col·lectiu.

RIPOLL, CAP A UN MODEL DE CIUTAT EDUCADORA

El divendres 20 de gener el diari el 9 Nou va publicar un article sobre l’adhesió de Ripoll en el moviment de les Ciutats Educadores. És sabut per tothom que un dels factors que més influeixen en el progrés de les persones i per tant de les seves societats és l’educació, que no només passa per la idea de proveir de coneixements, sinó que a més hauria d’enriquir la cultura, els valors i l’esperit dels éssers humans.

Jean Piaget, un gran pedagog suís, va dir “l’objectiu principal de l’educació a les escoles hauria de ser la creació d’homes i dones que siguin capaços de fer coses noves, no simplement repetir allò que altres generacions han fet; homes i dones que siguin creatius, inventius i descobridors, que puguin ser crítics, verificar i no acceptar tot allò que se’ls ofereix”.

Les anomenades ciutats educadores representen un gran repte en aquesta primera part del segle XXI, un crític cultural nord-americà, Henry Giroux ho ha definit també molt bé: “una educació divorciada del seu context no té valor”, així doncs cal que anem insistint en la introducció de valors com la democràcia, l’emprenedoria, la conscienciació de deixar un món millor, la pau…. en els nostres infants i joves. Podríem parlar d’una pedagogia de molts nivells, de tal manera que permeti que tothom pugui utilitzar la informació que rep, participar en ella i avaluar-la de forma crítica. Això no s’aconsegueix només amb l’aportació que fan les escoles i la comunitat escolar, sinó que cal trobar formes transversals que permetin construir ciutadans que siguin capaços de créixer amb llibertat però també amb criteri dins un entorn propici.

A Ripoll ja fa uns anys que varem introduir una experiència que considero molt important en aquest sentit: l’ajuntament infantil. Aquesta ha estat una aposta decidida en aquest camí, cada any hem donat més valor i més pes a aquesta figura democràtica, que permet que els nostres nens i nenes aprenguin des de ben joves com funciona la institució més propera als ciutadans.

L’ajuntament infantil funciona de forma seriosa i eficaç, totes les escoles hi tenen representació, d’aquesta manera d’aquí a pocs anys tots una colla de joves ripollesos hauran pogut viure de forma directa els uns i indirecta els seus companys de classe i amistats aquesta experiència enriquidora que té una gran repercussió en l’assoliment dels valors d’una ciutadania responsable. Des de l’ajuntament hem pres un compromís molt seriós per aconseguir que aquesta eina esdevingui autènticament útil, tot allò que avui sembrem en els nostres joves repercutirà en una vila millor en un futur pròxim.

Per aconseguir que una ciutat es pugui considerar com educadora hem de posar en joc la participació i col·laboració de tothom, pares, mestres i tota la comunitat educativa i societat en general. La realitat és que tothom hi té un deure i una responsabilitat, tothom pot aprendre i ensenyar alhora i així tots plegats créixer en valors i solidaritat.

En tot cas aquesta és la línia que des de l’ajuntament ens hem marcat, treballar a diferents nivells per aconseguir una major cohesió social, però si volem que aquest projecte esdevingui un èxit tots hi hem de participar, cadascú des del seu àmbit, només si els ciutadans adults actuem amb els mateixos valors de civisme, respecte democràtic, cultura de la pau, conscienciació mediambiental, participació….. aconseguirem que les properes generacions ho facin també. Fites com l’elaboració d’un reglament de funcionament del consistori infantil, d’un reglament de participació ciutadana i d’un projecte global de ciutat educadora formen part del nostre compromís.

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll i diputat al Parlament de Catalunya
29/2/2016

CARTA DE CIUTATS EDUCADORES

Les ciutats amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir a la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolònia, 1994) i al VIII Congrés (Gènova, 2004), per adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.

– Descarregar i veure la carta