Des de  l’àrea de Serveis econòmics de l’Ajuntament de Ripoll s’ oferirà aquest servei.

Des de fa uns mesos la Gerència Territorial del Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda està portant a terme un procediment extraordinari de regularització cadastral al nostre municipi, dins el marc de regularitzacions cadastrals que el Ministerio de Hacienda està fent en l’àmbit estatal.

L’Ajuntament vol informar que es tracta, tal i com s’ha dit anteriorment, d’un procés extraordinari i obligatori que coordinen les gerències territorials del Cadastre per ajustar les valoracions cadastrals a la realitat actual dels immobles per tributar correctament i evitar greuges comparatius, i sobre el què l’ajuntament no té cap competència, ni poder de decisió.

Atès que s’’han recollit queixes de part de la ciutadania sobre la manca d’informació en el procediment, així com sobre els imports aplicats, i amb la voluntat de donar suport a tots aquells vilatans que ho necessitin, l’Ajuntament de Ripoll, des de l’àrea de Serveis Econòmics, oferirà assessorament i atenció personalitzada a tothom que ho sol·liciti en l’horari habitual d’atenció al públic: de dilluns a divendres al matí, de 8 a 15h a les dependències municipals.