En data de 12 de juny s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, la nova convocatòria i bases del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita al programa PYRFER EFA 150/16, personal laboral temporal de l’Ajuntament de Ripoll Jornada parcial per concurs oposició. Durant un termini de 10 dies naturals a partir de l‘endemà de la publicació, es podran rebre les sol·licituds per a poder prendre part en el procés de selecció.

Tots els interessats/des poden consultar les bases a la pàgina web de l’ajuntament de Ripoll https://ripoll.cat o a les oficines municipals, i si s’escau adreçar el seu currículum a les oficines municipals en horari de 8 a 14.30 hores de dilluns a divendres o la seu electrònica  https://ripoll.cat  fins al dia 25 de juny.

Veure bases.