Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita al programa PYRFER EFA 150/16, personal laboral temporal de l’Ajuntament de Ripoll jornada parcial per concurs oposició.

Veure bases.