Aquest dimarts, 23 de febrer, es va celebrar una sessió plenària ordinària de l’Ajuntament, en la qual van assistir-hi els 17 regidors i regidores de la corporació. Es va dur a terme de manera telemàtica per poder respectar les mesures de prevenció de la Covid-19.

Després del repàs de la correspondència i del despatx d’alcaldia per part de l’alcalde, Jordi Munell, es va passar als punts referents a l’àrea de Serveis Econòmics i Administració General. Es va donar compte de diferents qüestions i posteriorment es va aprovar per unanimitat un refinançament de préstec. Així, el ple va resoldre concertar una operació de préstec d’import 440.513 € amb CaixaBank, a tipus d’interès fix del 0,50%, amb la finalitat de cancel·lar el préstec del fons de finançament per als pagaments a proveïdors.

Posteriorment es va passar als dictàmens de l’àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa. En primer lloc, es va aprovar amb l’abstenció del grup d’Esquerra Republicana la modificació puntual número 25 del POUM, que es referia a la reubicació de parts del sistema d’equipaments comunitaris al sòl urbà de Ripoll, “amb la premissa de no perdre equipament públic i concentrar-lo a les zones del carrer Pirineus i la Devesa del Pla”, segons va apuntar el cap de l’àrea, el regidor Joaquim Colomer, estimant les al·legacions presentades en el seu moment per un particular.

També es va aprovar provisionalment, i també amb l’abstenció d’ERC, la modificació puntual 27 del POUM, referent a la correcció d’errades per tal de reconèixer l’edificació consolidada al polígon industrial de Rocafiguera.

S’aproven noves bases d’ajuts per donar suport als negocis afectats per la Covid-19

En l’àrea de Projecció Econòmica, es van aprovar per unanimitat del ple les bases i la convocatòria que han de regir la concessió de noves subvencions als titulars d’activitats econòmiques de Ripoll que s’han vist afectades per les diferents situacions provocades per la Covid-19. En aquest cas, el termini per presentar sol·licituds s’allargarà fins al 30 d’abril i la bonificació arribarà fins a un 75% del cost de la taxa d’escombraries del 2020. És una subvenció destinada a tots els establiments de la vila que hagin hagut de tancar durant aquest període a causa dels efectes de la Covid-19 i qui ja hagi presentat una sol·licitud anteriorment només ho haurà de tornar a fer sense necessitat d’adjuntar més documentació, tal com van explicar els regidors Josep Maria Creixans i Manoli Vega.

Després de debatre sobre diferents aspectes i accions referents a la Junta de Govern Local, es va passar a l’apartat de les mocions. Per una banda, es van aprovar amb l’abstenció del PSC les dues mocions conjuntes que presentaven els grups de Junts per Ripoll, Esquerra Republicana i Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt. Una d’elles dona suport a Pablo Hasél per la pena que se li ha imposat per l’expressió del seu pensament a través de les seves cançons i piulades. L’altra, vol donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a La Jonquera dels dies 11 al 13 de novembre del 2019.

Es va aprovar també la moció presentada pel Partit Socialista referent a la defensa de la llibertat d’opinió i expressió, amb els vots a favor de Junts i el PSC, abstenció de la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols i vots en contra d’ERC i Alternativa per Ripoll.

Per últim, no es va aprovar la moció que presentava la regidora Sílvia Orriols per instar als partits polítics catalans a formar un govern que prioritzi l’alliberament nacional de Catalunya.

Després de diversos precs i preguntes dels regidors municipals, quan passava un minut d’un quart de deu de la nit, es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes de febrer.