L’Ajuntament està procedint aquests dies a l’enderroc dels edificis del Carrer Concepció Duclox cantonada amb Carretera Barcelona, declarats en ruïna i amb perill d’enfonsament, per tal de millorar la seguretat i sanejar l’entorn de l’edifici de la Torre.

Amb l’enderroc d’aquests edificis s’evita posar en perill als veïns i als habitatges contigus. A més permet esponjar l’entorn de la Torre així com l’accés al carrer Concepció Duclox. Així mateix no es descarta enderrocar algun edifici més, situat al voltant de la torre, que per l’estat que presenta podria arribar a suposar un perill.

L’edifici de la Torre, situada a la carretera Barcelona fou construïda entre el 1850 i el 1856. És considerada un bé cultural d’interès local inclosa en el catàleg de Béns Protegits i propietat del mateix Ajuntament des del 2018.

Descàrrega d’imatges https://photos.app.goo.gl/ZMHogSQDr8njnBeaA