Al darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Ripoll, celebrat en data del 27 d’abril, es va aprovar una modificació de l’ordenança reguladora  del procediment per acollir-se al programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans, anomenat ‘Reduir, Reutilitzar i Reciclar’. Aquesta modificació suposa un canvi en els articles 2 i 4 de l’ordenança, amb dos objectius ben clars:

  • Ampliar el termini per fer la sol·licitud d’adhesió a la campanya fins al 21 de juny.
  • Ja no serà obligatori que la utilització del servei de deixalleria o de recollida de trastos sigui un cop per trimestre, sinó que simplement caldrà fer-ne ús un mínim de 4 cops durant tot el període.

Un programa amb accions obligatòries i optatives

Recordem que aquest programa de bon comportament consta d’un seguit d’accions (dues d’obligatòries i set d’optatives) que la ciutadania pot dur a terme per aconseguir una reducció de la taxa d’escombraries. Fins al 21 de juny, titulars i/o llogaters d’habitatges de primera residència de Ripoll poden fer la sol·licitud per participar al programa ‘Reduir, Reutilitzar, Reciclar’, a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, havent demanat cita prèvia per telèfon (972714142).

Totes les accions realitzades s’han d’anar recollint en una targeta que s’entregarà als participants quan s’adhereixin al programa. Fins al 30 de novembre, es pot retornar a l’Ajuntament la targeta degudament complimentada i juntament amb els justificants de les accions realitzades. Per a l’exercici 2021, el retorn en la taxa d’escombraries domiciliàries serà de 61,50 €. Així doncs, la taxa per un habitatge sense la bonificació serà de 160,50 €, mentre que la d’un habitatge acollit al programa de bon comportament serà de 99 €.