El Rocòdrom ubicat a les instal·lacions esportives municipals de Ripoll (zona piscina)   romandrà tancat fins a mitjans d’octubre per reformes i millora de la instal·lació. Ubicat a la pista annexa al Pavelló esportiu, el nou rocòdrom passarà de 27 m2 a 113 m2 escalables amb un altura de fins el 4,70 m., augmentant les funcions i possibilitats de l’equipament, permetent l’escalda esportiva, l’entrenament, la docència i la iniciació.

Amb aquesta millora, l’Ajuntament de Ripoll dona resposta a la creixent demanda per part dels aficionats a l’escalada, a disposar d’un rocòdrom més gran i més tècnic. Aquestes noves instal·lacions també permetran potenciar el turisme esportiu, i millorar els equipaments vinculats al Centre de Tecnificació Esportiva, per tal d’ampliar les especialitats ofertades. A més el fet de ser una instal·lació coberta (indoor), permet el seu ús en qualsevol època de l’any independentment de la climatologia.

Aquesta actuació s’ha inclòs en les actuacions del projecte PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME NATURA AL RIPOLLÈS, L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS” (PO FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6) I EN EL “PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS” (Pla de Foment Territorial del turisme (PFTT-2016), entenent el valor afegit que comporta un equipament d’aquestes característiques al nostre territori.

Les obres han estat adjudicades pel Consell Comarcal del Ripollès a l’empresa la Bloquera, per un cost de 22.863,04€, euros, que es financen en un 41,32% amb fons FEDER, el 50% del Pla de Foment Territorial de turisme, i la resta aportació de l’Ajuntament de Ripoll.