L’Ajuntament de Ripoll s’ha adherit al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, promogut pel Síndic de Greuges, que es va signar ahir dilluns 18 de març al Parlament de la Generalitat i en col·laboració amb el Departament d’Educació.

A partir de dos informes que va presentar el Síndic de Greuges l’any 2016 sobre la segregació escolar a Catalunya, i des de la convicció que sense la corresponsabilitat de tots els agents és molt difícil promoure l’equitat en l’admissió de l’alumnat, el Síndic ha treballat per construir un pacte posicionant com a proposta principal un nou decret d’admissió que garanteixi un repartiment més equitatiu de l’alumnat.

Ripoll s’ha adherit al pacte per tal de garantir-ne l’impuls institucional i per aplicar i recolzar algunes de les mesures que es proposen en el pacte; de fet, algunes d’aquestes mesures s’apliquen a Ripoll d’ençà de fa uns anys malgrat no estar recollides en la normativa i de comú acord entre tots els centres docents.

Entre d’altres el pacte també recull la necessitat de millorar el finançament del sistema educatiu per garantir la gratuïtat de l’ensenyament, la necessitat d’aprofitar els instruments disponibles i la necessitat de treballar en àmbits com el d’elaborar un nou decret d’admissió de l’alumnat amb més instruments per combatre la segregació escolar; l’elaboració d’orientacions relacionades amb l’oferta i la gestió de les admissions; l’aprovació d’un protocol per a l’aprofitament de la reserva de places com a mesura d’escolarització equilibrada de l’alumnat; la promoció d’acords locals entre centres dins d’una mateixa zona o municipi per a l’escolarització equilibrada; o la promoció de bones pràctiques de comunicació amb les famílies. Un pas més que suma en l’àmbit educatiu en el territori i que suma en el Pla Educatiu d’Entorn 0-20 que s’està desplegant en el municipi.