Situada als baixos de l’Ajuntament oferirà servei, a partir del 10 d’abril, els dimecres de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h.

Aquest servei, que ja s’havia ofert en l’àmbit comarcal des de l’Agència Ripollès Desenvolupament durant el passat 2018, ara tindrà continuïtat a escala local a Ripoll, per acord de l’equip de Govern de l’Ajuntament. Atès el nombre d’habitants de la capital ripollesa, és aquí on es concentren el nombre més gran de consultes i d’usuaris atesos. Per aquest motiu l’ajuntament ha disposat la voluntat de donar continuïtat al servei. L’oficina, que obrirà el pròxim 10 d’abril, estarà situada als baixos de l’ajuntament (antiga seu de la policia local) amb horari d’atenció al públic els dimecres de 9 ha 14 h i de 16 h a 19 h, i oferirà els següents serveis:

  • Assessorament a la població per a entendre i millorar els contractes dels seus subministraments d’energia (electricitat, gas, …) i d’aigua, mitjançant l’anàlisi de tarifes,  potència contractada, …i la resta de factors que intervenen en l’ import final de les factures.
  • Informació sobre les diferents ajudes i bonificacions disponibles
  • Donar a conèixer aquelles intervencions i hàbits que poden ajudar a estalviar energia i aigua a la llar, comerços, …
  • Oferir un assessorament coordinat amb el Consorci de Benestar Social, més profund i detallat a aquelles persones identificades com a consumidors vulnerables, que tenen dificultats per fer front a les despeses energètiques.

Com es feia fins ara, les famílies de Ripoll que ho requereixin i ho necessitin comptaran amb una visita d’avaluació energètica on s’analitzaran detalladament tots els aspectes de l’habitatge que influeixen en el consum energètic (tancaments, electrodomèstics, il·luminació, calefacció…) i els hàbits de consum de la família. Prèviament s’obtindran els consums d’energia i aigua mitjançant facturació i/o anàlisi de les  corbes de consum elèctric horari, per a poder analitzar els seus patrons de consum i entendre al detall la seva despesa energètica. Un cop recopilades totes aquestes dades es procedirà a la redacció de l’informe on s’analitzen tots aquests aspectes i es detallaran les propostes de millora que inclouen millores en la contractació, substitució d’equips, millora de tancaments o modificació d’hàbits de consum, entre d’altres. La intervenció es complementarà amb la instal·lació d’un Kit d’estalvi energètic definit de forma personalitzada per a cada habitatge que inclou bombetes LED, borlets, regletes, programadors horaris, o altres petites intervencions que han d’ajudar a disminuir la despesa energètica de l’habitatge. A l’Oficina es podrà obtenir també un exemplar de la Guia de Consells per a l’estalvi energètic a la llar editada per part dels tècnics de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

L’ Ajuntament de Ripoll, com a soci de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès ja disposa d’un ampli bagatge en gestió energètica mitjançant les funcions de l’Agència de l’Energia del Ripollès, que realitza assessorament energètic a entitats públiques i privades, i gestiona la comptabilitat energètica de les instal·lacions i equipaments municipals. Recordem que al llarg del 2017 es va iniciar un pla pilot contra la pobresa energètica al Ripollès, a mans de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Ripoll. Amb aquest, es va iniciar un projecte conjunt entre diferents agents territorials per a fer front a la pobresa energètica a la comarca i donar suport als col·lectius més vulnerables .

Horaris d’atenció

Ripoll (Ajuntament de Ripoll Baixos Dreta – antiga seu de la Policia Local)

Dimecres de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h