Aquesta setmana Catalunya celebra del 22 al 26 de juny la Setmana Europea de l’Energia Sostenible sota el lema “1001 maneres d’estalviar energia. El canvi comença a casa. Jo trio, jo actuo”.

En el marc d’aquesta Setmana,  l’Ajuntament de Ripoll ha anunciat que renovarà el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, que neix de la  fusió del vigent Pacte pel canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes – Covenant of Mayors) i l’adaptació (Alcaldes per l’Adaptació – Mayors Adapts) sota un mateix paraigua en una sola iniciativa. Aquesta iniciativa defineix els compromisos renovats i la visió compartida (més enllà del 2020) per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.

Amb aquest compromís l’Ajuntament de Ripoll  es compromet a reduir les emissions de carboni o de gasos d’efecte hivernacle  en el seu territori com a mínim en un 40% al 2030  i a augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic. Per aquest motiu s’està treballant i revisant el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima municipal (PAESC ). Un document que es basa en un Inventari Base d’Emissions  per a la mitigació i que inclou una avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic per a l’adaptació. Seguidament  El PAESC es publica a la pàgina web del Pacte dels alcaldes amb el compromís dels signataris d’informar i reajustar prioritats cada dos anys.

Des de l’Ajuntament al llarg dels darrers anys s’ha impulsat un model de ciutat més amable amb el clima i el medi ambient, seguint les recomanacions i compromisos de l’anterior Pacte d’Alcaldes que fixava objectius per al 2020.

Recordem algunes de les accions portades a terme

En l’àmbit d’eficiència i estalvi energètic:

 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària per energia solar a la fundació Guifré
 • Tres calderes de biomassa, una a la piscina climatitzada, una a l’escola Maragall i una per l’escola Tomàs Raguer i Ramon Suriñach, amb combustible procedent dels boscos del Ripollès, km0. Aquestes inversions completen la primera caldera que s’havia instal·lat en el mandat 2007-2011 a l’edifici Sayós de l’Escola Salesiana, on hi ha serveis com l’Aula de Formació d’Adults o l’Escola comarcal de Música.
 • Adjudicació del concurs renovació enllumenat urbà de RIPOLL per un sistema més eficient a través d’una empresa de serveis energètics que finançarà la inversió a partir de l’estalvi obtingut. (aquest procés d’implementació està aturat arran d’una impugnació del concurs i pendent de resolució per part del Tribunal de contractacions i adjudicacions públiques de la Generalitat de Catalunya).
 • Compra agregada del Gas Natural per al consum municipal per estalvi de costos a través de l’Associació Catalana de Municipis.
 • Adhesió a la iniciativa simbòlica L’HORA DEL PLANETA cada any
 • Oficina ciutadana d’estalvi energètic. De suport i assessorament a les famílies per optimitzar i reduir el consum energètic a les llars.
 • Diagnosi energètica i canvi progressiu de potències en els contractes d’enllumenat municipals de Ripoll.

En l’àmbit de la promoció de Vehicles més eficients i menys contaminants:

 • Noves ordenances fiscals: incorporen un avantatge en l’ impost de circulació que bonifica als vehicles híbrids i elèctrics i amb combustible GPL
 • Pla de la bicicleta: nous punts d’aparcament de bicicletes, redacció del pla de carrils bici i propera implementació dels carrils bici amb connectivitat a les zones empresarials del municipi.
 • Fulletó promoció del transport públic urbà i interurbà.
 • Conveni per a disposar de fins a 8 nous punts de càrrega elèctrica vehicles i bicicletes, posicionament en el mapa global electromaps
 • Petició als operadors d’estacions servei de situar punts de càrrega GPL a ripoll
 • sol·licitud de subvenció per a instal·lació de nous punts de recàrrega ràpida de vehicles a l’institut català de l’energia.
 • Conveni  Diputació de Girona i FEDER, per implantació Via Verda de Ripoll a Campdevànol.

En l’àmbit de les Accions i campanyes ambientals:

 • Neteja de lleres dels rius, en el marc de la Setmana de la sostenibilitat
 • Participació en la iniciativa Let’s Clean Europe
 • Campanya “flor i color”, participació al projecte Viles Florides de Catalunya
 • Participació a l’Ultra Clean Marató al llarg de la Ruta del Ter al seu pas per Ripoll
 • Millora de la Ruta del Ter al seu pas per Ripoll: camí del Llegonet i tram de la Cúbia
 • Pla director del Verd urbà a Ripoll (s’està finalitzant per a presentar-lo pròximament)
 • Visita i bany de bosc a la fageda de les balmes del Teixidor amb l’ambientòleg Ferran Gonzalez
 • Recuperació de pastures als emprius de Casa Jordana
 • Obertura tram camí des de Ripoll de la ruta de la riera de Les Llosses
 • Catalogació i protecció de les fagedes  dels Graus i del Barretó en la Modificació nº 20 del POUM, es tracta d’uns boscos madurs exemplars on es pot promocionar el turisme de salut “shinrin-yoku” de banys de bosc.
 • Campanyes de civisme per al foment del reciclatge: bonificacions en la taxa d’escombraries per bon comportament ambiental, per ús habitual de la Deixalleria, servei gratuït de recollida de trastos i elements voluminosos a la porta, Línia Verda amb assessorament sobre reciclatge i medi ambient, entre d’altres.
 • Campanya per estimular el reciclatge en la implantació de la nova concessió del servei de recollida i tractament dels residus sòlids urbans