El nou sistema de recollida de residus que es va presentar el mes de desembre ja és un fet. Aquesta setmana s’ha començat la renovació dels antics contenidors pel nou model easy que permetrà fer més eficaç la recollida en quan a temps i neteja. Així mateix amb la implementació d’aquest sistema es modernitzen i milloraren les àrees de Contenidors, que disposaran de les 5 fraccions de residus. Amb aquest canvi també es busca augmentar els índexs de reciclatge, a fi d’assolir la quotes marcada per la Unió Europa en matèria de reciclatge de 50% de recollida selectiva el 2020.

El procés de substitució, que suposa la renovació de 96 punts de recollida, està previst que s’allargui set setmanes segons planificació establerta:

  • Setmana del 30 de gener      ­­­­­ Zona nord polígons, Pintors, Barricona
  • Setmana del 06 de febrer     Zona nord polígons Casanova de Baix, Rocafiguera
  • Setmana del 13 de febrer      Zona sud  Can Villaura, i zona Engordans
  • Setmana del 20 de febrer     Zona  Carretera de Barcelona
  • Setmana del 27 de febrer     Barri Estació i Vista Alegre
  • Setmana del 06 de març      Centre de la població Est
  • Setmana del 13 de març       Centre de la població Oest

En el PDF es mostren els punts d’ubicació de les noves àrees de contenidors.