El Ter i el Freser, motors del desenvolupament industrial.

Ripoll i els rius

Els rius Ter i Freser són fonamentals per entendre el paisatge, la incidència d’esdeveniments històrics sobre la població i el seu desenvolupament industrial. Al llarg dels segles, l’aprofitament de l’aigua com a forma d’energia possibilità la instal·lació de fargues, molins… en zones properes, el que determinà el creixement urbanístic de la vila. Ha estat en les darreries del segle XX i principi del segle XXI quan s’ha donat una nova utilitat als rius; la seva recuperació com a espais naturals integrats a Ripoll han de servir per millorar la qualitat de vida dels vilatans, i alhora oferir un paisatge atractiu a aquells que ens visiten.

Ponts i Palanques

La disposició geogràfica de la vila, dividida pels rius Ter i Freser ha fet que, en funció de l’expansió urbana, es construïssin un seguit de ponts i palanques – actualment n’hi ha dotze – a fi de facilitar la comunicació entre els diferents barris. El pont d’Olot i el pont del Raval són els primers que es bastiren, mentre que el símbol de la modernitat es troba en el pont de Ripoll dissenyat per l’arquitecte Santiago Calatrava.