Es tornaran a col·locar en els mateixos 5 punts a la tardor, coincidint de nou amb una època de més volum de resta vegetal

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripoll, va implantar el passat mes de maig ‘’5 punts verds’’ per l’eliminació de restes de poda i jardineria ubicats en diferents zones (1.Carrer Costabona / Av. Camprodon, 2. Carrer Vista Alegre / parada de Bus, 3. Castelladral / Carrer Vidabona, 4.Carrer Sant Amand, 5. Plaça Mestre Boixadors) de la vila on hi ha més densitat d’immobles unifamiliars i espais verds o jardins privats. Tal com ja es va anunciar es tracta d’un servei que es proporcionarà dues vegades a l’any, a la primavera i a la tardor, èpoques en les quals els particulars generen més resta vegetal. Per això aquests pròxims dies es procedirà a la retirada dels contenidors que es tornaran a situar en els mateixos 5 punts el mes d’octubre.

L’objectiu de la recollida diferenciada de les restes vegetals és reduir els abocaments d’aquest material, a la fracció resta, i d’aquesta manera poder reciclar les restes vegetals en una planta de compostatge, juntament amb la fracció orgànica. Des de l’Ajuntament es valora positivament aquesta primera experiència, que ha permès comprovar el comportament dels vilatans respecte a la gestió de les restes vegetals i de poda. Només s’ha detectat alguna mala praxis puntual, en que alguna empresa industrial ha evocat les restes en aquests contenidors que només són per ús domèstic.

Recordar que  la recollida de restes vegetals es fa també habitualment a la Deixalleria Municipal, així en el cas de generar restes vegetals i de poda fora l’època d’implantació dels contenidors, s’ha de transportar fins  allà.

L’ajuntament vol aprofitar aquestes ratlles per agrair la col·laboració ciutadana per fer ús de la iniciativa i així contribuir a tenir una vila més neta, més ecològica i més sostenible.