Es comunica que al DOGC número 8271 del 14/11/2020 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Durada fins al dia dia 23 de novembre de 2020 a les 00.00 h,

Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
  • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
  • Permís penitenciari
  • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)
  • Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)
  • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
  • Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”
  • Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable
  • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides

Treball

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

Transport públic (sense canvis)

Serveis i comerç

 • Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes deprimera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionarisd’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria poden romandreoberts sigui quina sigui la seva superfície i d’acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorialde comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
  • que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
  • si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).
 • Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a
 • Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

Restauració (sense canvis)

 • es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment entre les 06.00 hores i les 22.00 hores. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

Educació, infància i joventut

 • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim obligatori
 • Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
 • Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari

Esport

 • Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional
 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

Altres suspensions i tancaments

 • Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci
 • Fires comercials, convencions, congressos, festes majors
 • Parcs i fires d’atraccions
 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques
 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials
 • Joc, casinos i sales de bingoAltres limitacions
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)
 • Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)
 • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)
 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%)

Més informació clicant a AQUÍ

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19 (PDF)

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19 (en línia)