Després de la fase de votació, que s’ha dut a terme del 23 de març al 23 d’abril, i després de les comprovacions i l’escrutini, ja es pot compartir el veredicte amb els resultats dels sisens Pressupostos Participatius de Ripoll:

Partida de 125.000 € Inversions:

  • Proposta guanyadora: (330 vots) Restauració i recuperació de la casa i entorn de la Font d’en Jordana, per establir-hi la seu social de la societat ‘La Rama’.
  • 2a: (250 vots) Posar aire condicionat a la Biblioteca Lambert Mata.
  • 3a: (205 vots) Millora del pavelló municipal.

Partida de 15.000 € Serveis:

  • Proposta guanyadora: (249 vots) Enlleure’t a Ripoll: Suport a infants i joves amb discapacitat o risc d’exclusió social perquè puguin gaudir de les activitats de lleure.
  • 2a: (222 vots) Millorar les activitats nadalenques a la vila.
  • 3a: (211 vots) Més activitats per a joves i famílies.

Les dues propostes guanyadores tenen un import que ocupa el total de la partida, per tant, seran les úniques que es duran a terme. La resta, però, també es tenen en compte per treballar-les en un futur.

Participació:

Hi ha hagut 1.629 vots entre les dues partides (cada persona podia votar només una vegada en cadascuna de les partides).

  • Vots en línia: 661 persones han votat al formulari de la partida de 125.000 € d’Inversions, mentre que 394 ho han fet al de la partida de 15.000 € de Serveis.
  • Vots presencials: 393 persones han votat al formulari de la partida de 125.000 € d’Inversions, mentre que 181 ho han fet al de la partida de 15.000 € de Serveis.
  • Un total de 16 vots en línia han estat nuls, ja que el DNI no era correcte o estava repetit. També s’han descartat algunes butlletes que estaven a les urnes presencials perquè no contenien les dades necessàries.

Recordem que podien votar els/les majors de 15 anys o a partir que fessin els 15 en aquest 2022, i que cada persona podia votar un màxim de 3 propostes en cada partida.