La Neteja Viària és la tipologia d’incidències més comunicada per part dels veïns de Ripoll.

Aquesta setmana l’Ajuntament ha rebut els informes del Servei de Línia Verda, un canal de comunicació directa, en el qual la ciutadania posa en coneixement de l’Ajuntament, aquells desperfectes que detecta al municipi. De fet des de la posada en funcionament del servei, la participació ciutadana ha experimentat un creixement exponencial, fet que demostra que a Ripoll hi ha un compromís de la ciutadania cap a allò que és públic. De la mateixa manera demostra una eficaç resposta per part del Consistori en la resolució d’incidències comunicades pels veïns.

Ara com ara s’han comunicat 2.171 incidències de les quals el 74% han estat  solucionades. El tipus d’incidències més freqüent són aquelles que fan referència a “Neteja Viària”, seguit de “Enllumenat”, “Parcs i Jardins”, “Voreres i Calçades de la Via Pública” i “Mobiliari Urbà”.

Per a poder utilitzar aquest servei és necessari procedir a la descàrrega de l’APP Línia Verda. Per a això, l’usuari accedeix a Google Play o APP STORE en funció de la tecnologia emprada en el seu Telèfon intel·ligent (Android/iOS). Una vegada localitzada, es duu a terme la descàrrega de manera gratuïta. A partir d’aquest moment, l’usuari selecciona el municipi, en aquest cas Ripoll, i  comunica la incidència. El procediment és molt ràpid i senzill. Per a comunicar una incidència, n’hi ha prou amb punxar sobre el botó “Nova Incidència”. Un desplegable amb les diferents tipologies d’incidències apareix en pantalla. L’usuari selecciona aquella sobre la qual vol comunicar. De manera automàtica, l’APP detecta les coordenades exactes en les quals se situa el desperfecte. El següent pas és adjuntar una foto de la incidència i observació sobre aquesta. Ja només queda donar al botó d’enviar. Una vegada enviada, personal de l’Ajuntament rep notificació del desperfecte comunicat. A partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per a donar solució a la incidència detectada. El ciutadà rep notificació en el seu telèfon mòbil sempre que es produeixi un canvi en l’estat d’aquesta.

A més de comunicar una incidència o plantejar una consulta, el servei també disposa d’un ampli contingut d’informació mediambiental i permet fer una consulta d’aquesta temàtica a través de l’opció “Fes la teva consulta”. En un termini màxim de 24 hores es rep resposta per part d’un equip d’experts en la matèria de forma completament gratuïta. Aquesta informació també és pot consultar a www.liniaverdaripoll.cat. A més també es pot contactar  a través de contacte telefònic 902 193 768 en horari de 8.00 hores a 17.00 hores (cost de l’establiment 0,07 €/min).

L’Ajuntament  fa una crida als veïns i veïnes perquè utilitzin aquest canal directe de comunicació que permet la millora del municipi gràcies a la participació de la ciutadania.