Més informació actualitzada a https://ripoll.cat/informacio-actualitzada-covid-19/