Renovada la senyalització de les Rutes Escolars de Ripoll