Amb l’objectiu d’ajudar als propietaris a la rehabilitació d’habitatges buits al Barri Vell de Ripoll i oferir garanties de lloguer a través de la borsa municipal de lloguer social, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat una nova convocatòria per aquest 2021 per poder atorgar subvencions en aquest sentit.

Qui tingui un pis desocupat al Barri Vell ara té l’oportunitat de rehabilitar-lo, beneficiant-se de les ajudes de l’Ajuntament per reformar i llogar, ja que el consistori s’ocupa de tot. D’aquesta manera es vol revitalitzar la zona i oferir oportunitats en matèria d’habitatge a qui té dificultats per poder trobar-ne.

Poden acollir-se a l’acció concertada les persones físiques (propietaris) i persones jurídiques (societats), que siguin propietàries d’habitatges buits que reuneixin les condicions que es descriuen a l’ordenança reguladora de la mateixa, i que posin els habitatges en lloguer a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Ripoll. Un mateix propietari només podrà accedir a un ajut anual, excepte que no s’esgoti la partida pressupostària i la comissió ho decideixi.

Per a realitzar la sol·licitud cal presentar una instància genèrica a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Ripoll o a la Seu electrònica de ripoll.cat en el termini màxim del 31 de desembre del 2021.

Consulta AQUÍ l’ordenança.

Descarrega AQUÍ el cartell de la campanya.